Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Статии

 • Властта и опората на парите

  Автор: Патроно (Олег Черне), 12 май 2023

  Властта и опората на парите са понятия, определени от процеса на нашето взаимодействие с парите — как ние влияем на тях и те на нас. Този процес на формиране или загуба на ментален ресурс предопределя […]

 • Истинското богатство

  Автор: Патроно (Олег Черне), 12 май 2023

  Парите са мяра за човешкото състояние на всички нива на възприемане: от тактилното до емоционално-психологическото. Парите могат да бъдат мерна единица само при условие че гледаме на тях от енергийна гледна точка и не позволяваме […]

 • Еликсир на Нефритения дракон

  Автор: Дзие Кун (Олег Черне), 3 април 2023

  Еликсирът на Нефритения  дракон (юлун дзиндан, yulong jindan) е многопластово понятие, което се прилага чрез група формули за движение. Тези двигателни формули съчетават редица геометрични принципи и фигури. Тези фигури, всяка от които обогатява следващата, […]

 • Златен еликсир

  Автор: Дзие Кун (Олег Черне), 3 април 2023

  Получаването на Златния еликсир (дзиндан, jindan), или Златната есенция, е специфичен процес в даоистката алхимия, свързан с трите цинобърни полета. След като бъде получен еликсирът, той трябва да бъде абсорбиран от тялото, като за целта […]

 • Еликсир на дванадесетте печата на изначалното

  Автор: Дзие Кун (Олег Черне), 3 април 2023

  Еликсирът на дванадесетте печата на изначалното (шиердаобао уейин дзиндан, shierdaobaoweiyin jindan), е насочен към изработването на допълнителни шест пневми, които подхранват дванадесетте възлови места в тялото. Чрез тази практика се усилва генерирането на енергията дзин […]

 • Еликсир на Нефритената тръба

  Автор: Дзие Кун (Олег Черне), 3 април 2023

  Еликсирът на Нефритената тръба (Нефритената ос) (юуху дзиндан, yuhu jindan) представлява тръбичка. Този еликсир поражда звучене, което създава съд с формата на тиква. Тази тиква е всъщност Нефритената пещ (пещта Кун), която играе важна роля […]

 • Еликсир на Съкровената пружина

  Автор: Дзие Кун (Олег Черне), 3 април 2023

  Еликсирът на Съкровената пружина (дачунтян дзиндан, dachuntian jindan) е еликсир на съкровището на духа. Събиране, съхраняване, съединяване и сливане – така може да се опише процесът на получаване на еликсира на Съкровената пружина. И макар […]

 • Еликсир на Жълтия император

  Автор: Дзие Кун (Олег Черне), 3 април 2023

  Свободата е персонално понятие със собствена геометрия, основана на целостта. Едва след като сме сформирали вътре в себе си и постигнали чрез претопяване целостта, ние можем да говорим за постигане на свобода, преди всичко в […]

 • Еликсир на Истинното единство

  Автор: Дзие Кун (Олег Черне), 3 април 2023

  Движението, при което усилията се запазват и удържат в необходимите зони, се възприема като претопяването на злато и цинобър. Това е всъщност пътят на златото и цинобъра (даодзин-джуша, Dao Jin Zhu Sha), или пътят към […]

 • Деветциклен дестилиран еликсир

  Автор: Дзие Кун (Олег Черне), 3 април 2023

  Деветцикленият дестилиран еликсир (цзюхуань цзиньдань (jiuhuan jindan)) е вид еликсир, който може да се формира в движение и покой. В движение той осъществява задачата за построяване на Алхимичното тяло, което е необходимо за продължаването на […]

 • Еликсир на Белия тигър

  Автор: Дзие Кун (Олег Черне), 3 април 2023

  Цветен еликсир е събирателно понятие, което обхваща пет вида еликсири. Основната разлика между тези пет еликсира е базовата съставка в процеса на претопяване. Белият цветен еликсир, или еликсира на Белия тигър (байху дзиндан (baihu jindan)) […]

 • Същност на даоистката алхимия – daojia neidan (даодзя нeйдан)

  Автор: Дзие Кун (Олег Черне), 27 март 2023

  Формата не може да се счита за същност на субстанцията, макар някои източници да се опитват да защитават подобно твърдение. Същността намира израз в законите на пренаталността, не на постнаталността, където се намесва формата. Но […]

 • Даоисткото тяло – daojia tu (даодзя ту)

  Автор: Дзие Кун (Олег Черне), 27 март 2023

  Даоисткото тяло е базово понятие в системата за вътрешна работа на даоистката йога и алхимия. То засяга сакралната анатомия и е изключително важно за онези, които искат да опознаят идеите на вътрешното развитие. Трябва да […]

 • Еликсири на вътрешната алхимия – neidan (нeйдан)

  Автор: Дзие Кун (Олег Черне), 27 март 2023

  Списъкът с еликсири, използвани и получавани във вътрешната алхимия (нейдан, Nei Dan, 內丹 – вътрешен еликсир, цинобър), е доста дълъг. Еликсирни свойства имат както външната, така и вътрешната природа. Най-известните одушевени носители на еликсири са […]

 • Одушевен еликсир

  Автор: Дзие Кун (Олег Черне), 27 март 2023

  Одушевеният еликсир (дунхуа дзиндан (donghua jindan)) е вид еликсир, който се образува вътре в тялото. Той съчетава природата на енергиите дзин и шън. Понятието „одушевен еликсир“, произтича от разбирането на духа като съд, който може […]

 • Ритуал Spirit of plants

  Автор: Бен Челеро (Олег Черне), 20 март 2023

  Ритуалът Spirit of plants (Духът на растенията) се изучава като част от шаманската традиция. Шаманските практики са насочени към третото интегрално поле, или вегетативното поле, в което живеем. Доминираща роля в това поле играят растенията, […]

 • Физика на вярата

  Автор: Шаабан (Олег Черне), 13 март 2023

  Античността завещава на средновековието едно особено понятие – Мана, свързано с духа на етера. Първоначално древните маори считат етера за едно от космичните полета. Но със загубата на способността за възприемане на различните полета, „мана“ […]

 • Мана. Интегрални полета

  Автор: Шаабан (Олег Черне), 12 март 2023

  Мана е понятие, свързано с етерното поле. В античността разбирането на понятието мана било даденост, то не изисквало определяне. Мана била естествено възприемана като тялото на пространството. Всички етноси живеели в съгласие със силата на […]

 • Дишане с амрита

  Автор: Шаабан (Олег Черне), 11 март 2023

  Според индийските пурани силата на мана (етерът, с който се хранят получовеците-полубогове) прониква в пространството на земята. Тази сила е била използвана от небесните жители и висшите полета (други нива на макрокосмоса), но самият еликсир […]

 • Тайпикала

  Автор: Бен Челеро (Олег Черне), 6 март 2023

  Тайпикала, наричан още „централният камък“ или „органо саградо“ (organo Sagrado – „свещен орган“, исп.) е ключово понятие в алхимията на Андите, чийто фокус и главна задача е пребиваването на съзнанието във висококачествено състояние. Културата на […]

 • Инициация с кристали

  Автор: Бен Челеро (Олег Черне), 20 февруари 2023

  Кристалите и камъните са не просто предмети, свързани със свещеното знание на шаманизма и магията. Те са обекти, свързани с върховния дух на пространството, тъй като имат способността да материализират и сгъстяват енергията до базови […]

 • Свещената долина

  Автор: Бен Челеро (Олег Черне), 19 февруари 2023

  Не всеки, разбира се, знае че понятието „Апус“ означава „духът на планината“ на езика на индианците от Андите. Но всеки път, щом вземем в ръка даден минерал или се вгледаме в планинските върхове, ние волно […]

 • Цигун на природата на пораждането

  Автор: Дзие Кун (Олег Черне), 27 септември 2022

  Цигун на природата на пораждането (дзъжан цигун, Zi Ran Qi Gong) е практика, чрез която се създава насочено усилие за хармонизиране на процесите на генериране на енергия. Усвояването на тази практика изисква да се вземат […]

 • Цигун подхранващ дълголетието

  Автор: Дзие Кун (Олег Черне), 27 септември 2022

  Цигун, подхранващ дълголетието (чаншоу цигун, changshou qigong), или Осемте къса брокат (бадуандзин цигун, baduanjing qigong) е забележителен практически комплекс, познат на всички китайци и на привържениците на цигун по целия свят, като може би най-важната […]

 • Цигун на Истинното тяло

  Автор: Дзие Кун (Олег Черне), 27 септември 2022

  Цигун на Истинното тяло, или цигун на Хармонията на петте животни (ушоу-хеси, Wu Shou He Xie), или просто Цигун на Петте животни е един от основните инструменти в работата, свързана с енергията ци. Тази практика […]

 • Маошански цигун

  Автор: Дзие Кун (Олег Черне), 27 септември 2022

  Цигун на Небесните писания tianshu qigong, наричан още Маошански цигун, представлява систематизиран набор от схеми, насочени към формирането на осем усилия. Това направление в практиката цигун се основава на осемте енергийни поглъщания, описани чрез осемте […]

 • Цигун на Жълтата камбана

  Автор: Дзие Кун (Олег Черне), 27 септември 2022

  Цигун на Жълтата камбана (хуантун-цигун, Huang Tong Qi Gong), или изкуство на пропиването със звук, е сакрален вид цигун, който се основава на законите на звучене на пространството и може да представи природата на нашия […]

 • Цигун на бялото цвете байхуа

  Автор: Дзие Кун (Олег Черне), 27 септември 2022

  По своята изначална схема даоистката традиция е построена върху натурфилософските принципи на наблюдаване на природата, на подражанието и измененията на макрокосмическите закони. И по този начин не само че се формира особена модалност в мирогледа […]

 • Развиване на Тантричното тяло

  Автор: Шри Чола (Олег Черне), 27 август 2022

  Развиването на Тантричното тяло е процес, който ни дава възможност да се докоснем до висши преживявания, водещи до вътрешно усъвършенстване. Чрез този процес на екстатично преживяване можем както да постигнем напълване, така и да достигнем […]

 • Апсарите. Родени в танца

  Автор: Шри Чола (Олег Черне), 19 март 2022

  Родени в танца е понятие на име „апсара“. Една от много идеи, свързани с думата апсара, е именно „онези, които са родени в танца“. Традиционно апсарите са представени като жени, обитаващи небесата, духове на облаците […]

 • Церемония Карпай

  Автор: Бен Челеро (Олег Черне), 20 февруари 2022

  Новите Пазители идват на нашата Земя,  А тези, които са нанесли голяма вреда на Майката Земя,  Трябва да изменят отношението си към нея,  Трябва да изменят себе си.   Пет века индианските шамани пазят своите […]

 • Свещената церемония на Матето

  Автор: Мауро Пачак, 20 февруари 2022

  Живеем във времена когато вихрушката на живота повлича всичко около нея. Когато хората са като кукла на конци управлявани от кукловодът наречен Свят. В такава ситуация да се доближиш до разбирането, да възстановиш и пресъздадеш […]

 • Церемонията на аяхуаска

  Автор: Бен Челеро (Олег Черне), 20 февруари 2022

  Церемонията по приемане на аяуаска е може би една от най-старите шамански традиции, запазили до днес. Тази традиция е насочена към взаимодействие с едно от най-интересните и силни растения на земята — аяхуаската. По време […]

 • Церемония среща със Сан Педро

  Автор: Бен Челеро (Олег Черне), 20 февруари 2022

  Церемония Сан Педро — една от най-сложните и взискателна към учатниците шаманска церемония в древните Анди. Сан Педро — много силно лекарство, което действа два пъти по-дълго, отколкото аяхуаска. Аяхуаска – женското, а Сан Педро […]

 • Интегрално съзнание (Оракул)

  Автор: Шри Чола (Олег Черне), 10 февруари 2022

  Интегралното съзнание е вид съзнание, обединяващо множество функции на мозъка, които представляват както самостоятелен източник на съзнателни импулси, така и смесен източник. Интегралното съзнание е уникално позициониране на ума и природата на мозъка като цяло. […]

 • Мандала

  Автор: Шри Чола (Олег Черне), 10 февруари 2022

  Мандалата е символно изображение на макрокосмоса и протичащите в него процеси. Тя се използва като самостоятелно пространство и инструмент за медитация и инициационни ритуали. Мандалата е свързващото звено между рационалния и ирационалния свят. Мандала (maṇḍala, […]

 • Тантра

  Автор: Шри Чола (Олег Черне), 7 февруари 2022

  Тантра е процес, свързан с активирането на тялото, съзнанието и енергията. Този процес разкрива и засилва ред съпътстващи преживявания, което налага умът да се държи под контрол. Затова тантра изисква да разбираме не само състоянието […]

 • Ритуал

  Автор: Шри Чола (Олег Черне), 7 февруари 2022

  Ритуалът регламентира отношенията между хората според човешкия (социалния), земния и небесния план. Формите на човешко поведение са обусловени от определени реакции и рефлексии съгласно културата, традициите или дори образованието, което ги превръща в условни или […]

 • Храмова йога

  Автор: Шри Чола (Олег Черне), 5 февруари 2022

  Храмовата йога е вид или дори стил за усъвършенстване на архитектурата на тялото, обвързан с процеса на превъплъщение. Тя води до единение, което се постига чрез развиване на тялото съгласно пространствената архитектура. Този тип познание […]

 • Медитация

  Автор: Шри Чола (Олег Черне), 1 февруари 2022

  Медитацията е специфично състояние на съзнанието. Тя ни дава възможност да  взаимодействаме с природата на наблюдението, вниманието, съсредоточеността и концентрацията, като при този процес се задействат различни усилия на мозъка и съзнанието. Медитацията се характеризира […]

 • Шакти-йога

  Автор: Шри Чола (Олег Черне), 1 февруари 2022

  Шакти е всепораждащата сила. Тя e най-важният алхимичен принцип на сътворение, както и необходимо условие за практическо развитие, заради процесите, произтичащи от мястото, където тази сила се поражда – хара. Шакти-йога е практическата основа, която […]

 • Асирийска алхимия

  Автор: Шри Чола (Олег Черне), 31 януари 2022

  Асирийската алхимия е изкуство, свързано с големия исторически регион Месопотамия или Междуречието на великите реки Тигър и Ефрат. В по-голямата си част е разположен на територията на съвременен Ирак (отчасти в Иран, Турция и Сирия). […]

 • Индийска алхимия

  Автор: Шри Чола (Олег Черне), 30 януари 2022

  Този, който не познава алхимията, унищожава енергията си ежедневно. И неизбежно ще умре, може би дори днес. Шри Чола   Индийската алхимия е специфично явление на световната алхимична карта. Тя има тройна основа: йога (пътя […]

 • Тантра на храненето

  Автор: Дзие Кун (Олег Черне), 29 януари 2022

  Този, който милее и се грижи да има щастие не само на този свят, а винаги и навсякъде, е длъжен да отделя огромно внимание на храненето на мозъка си. Дзие Кун   Тантра на храненето […]

 • Сгъстяване на млечния океан. Самудра-мантхан

  Автор: Шри Чола (Олег Черне), 29 януари 2022

  Сгъстяване (разбиването) на Млечния океан (cамудра-мантхан) съчетава задълбоченото знание на йога, тантра и алхимията. Това явление намира практически израз в танца на апсарите. Разбиването на Млечния океан е свързано със създаването на свещения съд кумбха […]

 • Даоистка алхимия

  Автор: Дзие Кун (Олег Черне), 28 януари 2022

  Даоистката алхимия е система от знания, чиито светоглед стои в основата на практическия процес на изменяне и освобождаване на човека от грубата енергия чрез трансформирането й. Тази фундаментална концепция се основава на познанието за макрокосмичните […]

 • Суфистка алхимия

  Автор: Шаабан (Олег Черне), 24 януари 2022

  Суфизмът  не е това, което впечатлява, а това, което те кара да тръгнеш да търсиш. Шаабан   Суфизмът е път, чиято задача е изчистване и постигане на чистота. За едни е нещо цялостно, самостоятелно и […]

 • Алхимия на Андите

  Автор: Бен Челеро (Олег Черне), 23 януари 2022

  Нови Пазители ще дойдат на Земята И тези, които са нанесли големи щети на Майката-Земя, Ще трябва да променят отношението си към нея или да я напуснат. Промяната на отношението обаче изисква първо да променим […]