Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Перлена маска

Перлена маска

Перлената маска създава еликсира юнму (слюда, Yun My, юн му), който отразява и пречупва светлината и външно придава бляскав ефект. В даоистката алхимия способността за подхранване със слюнка, нейното усъвършенстване и постигането на трансформация с помощта на слюнката се нарича „Подхранване със слюда“ или „Изкуството на подхранване чрез Нефритената течност“.

Използването на Перлена маска е важен аспект от Подхранването със слюда, което от своя страна е важен компонент от даоистката алхимична практика. Подхранването със слюда е природен процес за насищане на човешкото тяло, който се е превърнал в практически опит на познанието. Този естествен процес на секреция на слюнните жлези се постига чрез усвояването на високовибрационното подхранване, при което тялото може самостоятелно да изработва не просто слюнка, а високовибрационна есенция. Тази есенция се разглежда вече като течен кристал, наричан в даоистката алхимия „слюда“.

Слюдата привлича алхимичните съставки и така се създава базовият еликсир – перленият. По този начин се създава перлата. Това са и характеристиките на базовото усилие в алхимията, наречено Земния дракон.

Със слюда са се подхранвали редица легендарни даоистки безсмъртни, като Хе Сянгу и Повелителят на дъжда Ю Шъ (Yu Shi, 雨師), т.е. Чъ Сун Дзъ (Chi Song Zi,赤松子), комуто се кланят всички, които се нуждаят от дъжд (слюда) и онези, които все още не са усвоили алхимията и се нуждаят от начало (което също се разбира като необходимост от дъжд, за да израснат алхимичните кълнове).

Еликсирът от слюда се съдържа в три вида отвари и е всъщност базово алхимично условие за постигане на сцепление на енергията. Съществуват общо пет вида слюда, които отговарят на петте органа. Перлената маска сама по себе си обаче се асоциира най-вече с еликсира на слюдата, свързан с белите дробове, което означава, че най-важният еликсир е този на дишането, макар от гледна точка на цинобърното поле да се задействат всички пет условия за създаването на слюда, което всъщност я прави годна за употреба.

Така Перлената маска е алхимичен вид усилие, преобразуващо перленото напрежение и основано на енергията на перлата. Перлата има напрежение, което й позволява да свързва различни алхимични съставки. Чрез Перлената маска можем да създадем перлена слюда. Действието на маската е свързано с преобразуването на одухотвореното вещество на слюнката, която е свързана преди всичко с белите дробове.

Перлената маска създава усилие, което побеждава тъгата. Нейната сила е еликсирът на първото поле (такива в алхимията са още коралът и нефритът), свързано още с втората звезда от съзвездието на Голямата мечка.

свързано още с втората звезда от съзвездието на Голямата мечка

Този еликсир може да се създаде в човешкото тяло, като освен слюнката се изработи и мъжкото жълто на реалгара и женското жълто на аурипигмента, получени чрез създаването на безсмъртното зърно (вид клетки на костния мозък). Всъщност, постигането на тази маска се асоциира също с природна светимост или т. нар. усилие на военачалника Ма Су.

В алхимията перлата изпълнява важната задача да подхранва по-сложните еликсири и в частност – съставките на Нефритената пагода (област в мозъка). Освен това той пречиства и от вредната ци.

Енергийният процес зад Перлената маска е много важен. Когато работим с нея, върху вътрешния слой на кожата или долното цинобърно поле се образува седеф, който се нарича още Майчинска слюда или Облачна слюда. В нея все още няма достатъчна дълбочина на светлината, но тя е важна заради способността си да отразява наличната светлина.

Трансформацията на Перления еликсир води до получаването на вид еликсир, който може да се натрупва в определен дял на мозъка (продълговатия мозък), както и в зоната на бузите. Процесът на получаване на този еликсир е свързан с работата на първото цинобърно поле.

Трябва да се има предвид, че Перлената маска е образно понятие за природна сила, която трябва да насочим към себе си. Този еликсир можем да създадем чрез базовото усилие на геометрията на тялото. Тоест, усилието на мозъка е по-важно за тялото, за привеждането на слюнката вътре.

Автор: Дзие Кун (Олег Черне)

INBI Даоистка алхимия, DaoWoman

Препоръчваме по темата