Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Цигун

Сакрален цигунТова, което наричаме сакрален цигун, има за задача да създаде специално енергийно тяло с цел постигане на добро състояние и възможност за бързо възстановяване или освобождаване от блокажи. Това изкуство е основата на процеса на преобразуване на енергията, когато създаваме устойчиви вътрешни връзки в тялото. Това е възможно само ако разблокираме и запълним с енергия съдовете или центровете, и създадем условия, при които енергията естествено циркулира в каналите.

Сакралният цигун е преди всичко схема, базирана на състоянието на ума, която включва тялото в работата на мозъка. Всеки вид цигун е самостоятелен и всички заедно задават комплексен подход към енергийната работа. Без вътрешна структура няма как да се постигнат резултатите, за които са били създадени древните практики.

Като цяло, хората са жертва на външните влияния – от неправилното образование, хранене и навици до живеенето според „еднократните“ ценности. Вкупом тези фактори пречат на ума да проникне във вътрешността, така че да породи действителни промени.

В програмата „Сакрален цигун“ с помощта на различни курсове ще се научите да разбирате геометрията на тялото и мозъка, ще подготвите необходимите условия за естествено циркулиране на енергията и ще създадете база за разбирането на собственото си положение и действия спрямо природните елементи и различните частици на пространството.

Самата дума „цигун“ (氣功, Qi Gong, Chi Kung) е съставена от фундаменталното понятие „ци“ (поток на енергията, на жизнената сила) и „гун“ (работа, постижение, майсторство). Цигун има десетки направления, но основната му задача е да се достигне контрол и саморегулация, което е важно както за развитието, така и за здравето.

 

Формулата на цигун

Всички знания произтичат от геометрията на етиката и служенето. А формулата е основата на сакралното, тя не е просто техника. Подобно на метода, формулата подпомага постигането на дисциплина, като отделя зърното. Зърното на цигун е енергията ци, която се разделя на Небесна ци, Земна ци и Човешка ци. Тези енергии присъстват в структурата на човека и цигун е насочен именно към работата с тази структура. В този смисъл, цигун включва работа, свързана със следните три нива на ци:

 • Юан-ци (Yuan Qi)
 • Дзун-ци (Zong Qi)
 • Ин-ци (Ying Qi)

Първо ниво, юан-ци, обхваща изначалната енергия, която се подразделя на три нива.

Второто ниво, дзун-ци, е пораждащата енергия, свързана с идеята за енергията дзин, чрез която протича преобразуването. Това е основният инструмент на цигун, при който с помощта на дишането, храненето и умствената работа се постига смесване на енергиите (забележете, че под „хранене“ тук се разбира единствено изпълняването на практиката цигун). Така цигун се класифицира ясно на седем нива, които разкриват способността на тялото ни да култивира енергия, да се напълва с нея, да я запазва, удържа, преразпределя, трансформира и обменя с външното пространство.

Трето ниво, ин-ци, е вид енергия, която трябва да се обозначи като пространствена, което обхваща както вътрешното ни пространство, така и външното, а това е свързано с функциите на хранене и съответно природата – придобита (пренатална) и изработена (постнатална).

Така същността на енергийната работа в цигун е ментална. Следователно, цигун е конструктор, който събира, пречиства и подобрява човешката природа. Във вътрешните традиции цигун може да се сравни с тайно общество. В цигун е важна личността, майстора, който сам е обезпечил своята енергийна активност и растеж.

По правило, цигун е нещо, в което хората вярват, но всъщност малко успяват да извлекат ползи от него. Именно това определя посоката на самата концепция. Излиза, че древните традиции, резултатът и начинът на преподаване са се слели в единна концепция, наречена „цигун“.

Важно е, разбира се, да се определи както практическият, така и социалният аспект на цигун. Влиянието на цигун върху съвременните системи за развитие е огромно. Макар да не го забелязваме вече, всъщност много видове спорт или физически упражнения отдавна са възприели езика на цигун. Затова и един от най-важните аспекти на това изкуство е именно неговият език.

Всъщност цигун е вътрешно въставане срещу застоя на енергия в тялото, т.нар. прогонване на „северните варвари“ от тялото. Затова цигун напомня по-скоро въстаническо движение, което търси действително разбиране за енергията. Именно тук се крие неговата същност и тайна, а водачът на това въстание е майсторът.

Според общите разбирания, цигун се ограничава до целебни практики и въпроси, свързани със здравето. Ако обаче разглеждаме цигун като система, той е набор от правила за прилагането на специфични закони.

 

Направления в сакралния цигун

Направленията в сакралния цигун произтичат от седемте условия, важни за работата с енергията: възвръщането на енергията, напълването с енергия, нейното запазване, задържане, преразпределяне, трансформиране и обмен с външното пространство.

+Цигун на природата на пораждане и хармонизиране

Цигунът за генериране и хармонизиране е насочен към отработването на възвръщането на енергията. Това е матричен цигун, основаващ се на функционалните принципи на женското тяло. Всеки човек има източник на природата и за да не пресъхне той, трябва да се следи за циркулацията на енергията, така че ци да се движи непрекъснато.

Специалните, построени и контролируеми движения подобряват циркулацията на енергията и имат две изразени условия. Едно от тях формира природата на мъжкото тяло, другото – на женското, но и двете функционират според принципа за връщане на енергията.

Няма как да се възстанови балансът на ци в организма и да се изгради равномерно движение на енергията, без да се регулира нейната възвратност. Така се създава вътрешно единство и цялост, които са изключително важни за култивирането на жизненост.

По-подробно >

+Цигун, който подхранва дълголетието

Цигун, който подхранва дълголетието ни настройва за Велико пътешествие. Това направление на сакралния цигун се използва за възстановяване, здравна профилактика и създаване на вътрешен ресурс. То формира насоченост към продължаване на живота, при което се запазва яснота на ума, поддържа се тонуса на тялото и се създава възможност за по-нататъшно развитие.

В рамките на задачите на сакралния цигун това направление е насочено към създаването на правилната геометрия на тялото, за да се настрои дишането и циркулацията на енергията в тялото, което създава възможност за напълване с енергия. Правилната позиция, поставянето на правилното дишане, съсредоточаването върху отделните части на тялото и циркулирането на ци дават възможност да се регулират и усилват различни механизми в организма и да се инициират и събудят скрити в тялото сили.

Всичко това оказва оздравително и общоукрепващо действие и подпомага профилактиката на заболявания и дълголетието.

По-подробно >

+Цигун на Истинното тяло

Сакралният цигун на Истинното тяло е насочен към съхраняването на енергията. Този цигун е преди всичко търсене на природната пропорция, която ни дава възможност да изразим породената природа като част от космичния порядък. Този вид цигун следва законите на пространството, в което се намираме.

Важно е да знаем, че за всичко съществуват правила и закони и ние като част от пространството трябва да съществуваме в единен ритъм с него и да разбираме законите за съхраняване на енергията.

По-подробно >

+Твърд цигун

Твърдият цигун е поход за постигането на умствена и физическа сила. Този вид цигун е насочен към създаването на умствена и физическа издръжливост, към възпитаването на дисциплина на действията и вътрешно преодоляване. За да разберем този вид цигун, трябва да тренираме тялото, да увеличим силата си, да тренираме духа и да изработим издръжливост. Този цигун е подходящ за развиването на волеви и бойни качества. Основната задача на твърдия цигун е да се удържи енергията.

+Небесни писмена

Небесните писмена са закони за посвещаване, които изискват да се постигне вътрешна хармония с цел предотвратяване на нарушения и болести. От гледна точка на сакралния цигун Небесните писмена са практики на вътрешната алхимия, които дават възможност не само за укрепване на физическото тяло и удължаване на живота, а и за постигането на способността за преобразуване и усилване на душата (син) и духа (шън).

Небесните писмена регулират енергията, дишането, съзнанието и тялото според писмената на Небето, което ни извежда до ново ниво на съществуване и ни дава възможност да преразпределим насочено енергията и да я трансформираме.

По-подробно >

+Жълта камбана

Цигун на Жълтата камбана е вид сакрален цигун, който се базира върху законите на звучене на пространството, които природата на нашия дух изразява. Този вид цигун ни дава възможност да се освободим от патогенната енергия, емоции и проблеми. Той е насочен към преустройването на организма и повишаването на енергийното ниво, като основната ценност на този цигун е да се постигне трансформиране на енергията – звученето, използвано в това направление, дава възможност за осъществяване на процеси по трансформиране на енергията.

По-подробно >

+Пътуване на Запад

Пътешествието на Запад е вид сакрален цигун, при който се създават условия за хармонично единство с макрокосмоса и природата на собствената ни душа. Законите на съзнателното усилие са свързани с човешката менталност, което прави сакралния цигун действително сакрален и създава възможност за обмен с външното пространство.

Освен това развиването на ума подпомага важни свойства като постоянство, справедливост, почит, хармония и покой. Пътешествието на Запад е пътешествие в долината на собствения ни ум, чиято цел е да се регулира съзнанието и да се усъвършенства личността.

По-подробно >

Цигун >> Материали

 • Цигун на природата на пораждането

  Цигун на природата на пораждането

  Цигун на природата на пораждането (дзъжан цигун, Zi Ran Qi Gong) е практика, чрез която се създава насочено усилие за хармонизиране на процесите на генериране на енергия. Усвояването на тази практика изисква да се вземат […]

  По-подробно
 • Цигун подхранващ дълголетието

  Цигун подхранващ дълголетието

  Цигун, подхранващ дълголетието (чаншоу цигун, changshou qigong), или Осемте къса брокат (бадуандзин цигун, baduanjing qigong) е забележителен практически комплекс, познат на всички китайци и на привържениците на цигун по целия свят, като може би най-важната […]

  По-подробно
 • Цигун на Истинното тяло

  Цигун на Истинното тяло

  Цигун на Истинното тяло, или цигун на Хармонията на петте животни (ушоу-хеси, Wu Shou He Xie), или просто Цигун на Петте животни е един от основните инструменти в работата, свързана с енергията ци. Тази практика […]

  По-подробно
 • Твръд цигун

  Твръд цигун

  Твърдият цигун е специално понятие за света на цигун, което се свързва с възприемането на качеството на непробиваемата сила. Това понятие се използва в бойните изкуства, произлиза от даоистката алхимия и се свързва с Джан […]

  По-подробно
 • Маошански цигун

  Маошански цигун

  Цигун на Небесните писания tianshu qigong, наричан още Маошански цигун, представлява систематизиран набор от схеми, насочени към формирането на осем усилия. Това направление в практиката цигун се основава на осемте енергийни поглъщания, описани чрез осемте […]

  По-подробно
 • Цигун на Жълтата камбана

  Цигун на Жълтата камбана

  Цигун на Жълтата камбана (хуантун-цигун, Huang Tong Qi Gong), или изкуство на пропиването със звук, е сакрален вид цигун, който се основава на законите на звучене на пространството и може да представи природата на нашия […]

  По-подробно
 • Цигун на бялото цвете байхуа

  Цигун на бялото цвете байхуа

  По своята изначална схема даоистката традиция е построена върху натурфилософските принципи на наблюдаване на природата, на подражанието и измененията на макрокосмическите закони. И по този начин не само че се формира особена модалност в мирогледа […]

  По-подробно

Цигун >> Нови видеоклипове

 • Цигун за вътрешна сила

 • Лекция “Сърцето на съвършенната истина” Олег Черне. Купи

 • Лекция “Даоистка алхимия в движении”. Олег Черне

Вижте всички видеоклипове на Олег Черне