Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Цигун на Истинното тяло

Цигун на Истинното тяло

Цигун на Истинното тяло, или цигун на Хармонията на петте животни (ушоу-хеси, Wu Shou He Xie), или просто Цигун на Петте животни е един от основните инструменти в работата, свързана с енергията ци. Тази практика се нарича още Играта на Петте животни (уцин-си, Wu Jin Xie).

Ако искаме да разберем какви са възможностите на цигун на Истинното тяло, трябва да имаме предвид, че в древен Китай дълголетието се разбирало не просто като продължителност на живота, а като възможност за разумно и здравословно съществуване, като допълнителен ресурс, подкрепящ възможността за усъвършенстване до преклонна възраст и като живот без упадък. В допълнение, дълголетието се счита за базова предпоставка за алхимичната работа, която ни осигурява достатъчно време за усвояването на по-сложните практики и схеми.

Още в древни времена изтъкнатият лекар Хуа То (III в. Пр.н.е.) посочва пет вида сили или хармонии, които създават специфични свойства, проявяващи се в пет типа животни. Въз основа на това се разработва комплекс за поддържане на дълголетието, насочен към развиване на Истинното тяло. Според това учение, на всяко животно отговаря едно от петте вътрешни усилия:

  • Тигър – усилие на пропорцията;
  • Елен – усилие на протичането;
  • Мечка – усилие на събирането;
  • Маймуна – усилие на разкриването;
  • Жерав – усилие на насочването.

Петте усилия оформят идеята за петте хармонии, които водят до познанието за средата. А сакралната задача на цигун на Истинното тяло е да се укрепят петте вида енергия, които се изработват с помощта на тези усилия.

Цигун на Истинното тяло е преди всичко търсене на природната пропорция, което ни дава възможност да изявим вродената си природа като част от космичния порядък. Този вид цигун следва законите на пространството, което обитаваме.

Важно е да се знае, че всичко съществуващо се управлява от общи закони и правила. Затова ние, като част от пространството, трябва да съществуваме в единен с всичко ритъм, и да разбираме и приемаме законите за запазване на енергията. А средата или балансът е основата на хармоничното съществуване, на дълголетието, тя стои в основата на функционирането на всички органи и е условие за запазване на жизнеността.

И макар това направление на цигун да е на повече от 2000 години, през които са се случили немалко изменения в техниката и понятията (тъй като се оказва много популярно сред множество майстори и последователи, които дават своя принос), то не е изгубило значимостта си и до днес, което му дава възможност да изпълнява задачата за създаване на хармонични сили, която му е заложена още по времето на Хуа То.

Автор: Дзие Кун (Олег Черне)

INBI Даоистка алхимия

Препоръчваме по темата