Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Блог

 • Изкуствен интелект, здравей!

  Изкуствен интелект, здравей!

  Какво представлява изкуственият интелект? Неразбиране на интелекта? Самият факт, че се използва подобно определение, говори за липса на разбиране какво представлява интелектът изобщо. Интелектът е начин на мислене, променящо се усилие, основано на осмислянето на […]

  По-подробно
 • Руническо съзнание

  Руническо съзнание

  Руническото съзнание е автоморфна форма, образувана при определени условия, задавани от руните. Тази форма се характеризира със специфичен тип функциониране на молекулата или клетката – т. нар. пространствена клетка или неврон. Тази пространствена клетка представлява, […]

  По-подробно
 • Човешката природа не казва нищо за човека изобщо

  Човешката природа не казва нищо за човека изобщо

  Драконът е субстанция, съчетаваща форма и материя. Подобна субстанция в човека е съвкупността на душата и тялото. Интересно е, че в алхимията съчетанието материя – форма се възприема като същностната основа на познанието. Същността на […]

  По-подробно
 • Удански алхимичен комплекс „Златното цвете дзинхуа“

  Удански алхимичен комплекс „Златното цвете дзинхуа“

  Ветрилото е част от културата на Китай над три хиляди години. В традициите на Поднебесната империя то се счита за ефикасно оръжие, както и за инструмент за прогонване на злите духове, обладали човека. Да държиш […]

  По-подробно
 • Умните хора

  Умните хора

  Умните хора са хора, които живеят, отдадени на процеса, без да се отклоняват встрани. Те могат да следват собствения си план за съществуване и да градят поведението си, както се казва, три крачки напред. Умните […]

  По-подробно
 • Взаимодействие на практикуващия с пренаталната енергия

  Взаимодействие на практикуващия с пренаталната енергия

  Пространството е особена единица на съществуване на макрокосмоса, в която освен понятието за триизмерно пространство има и интегрално такова. Това формира в пространството времeви и невремеви фактори на съществуването. В същото време, говорейки за пренаталност, […]

  По-подробно
 • В търсене на щастието

  В търсене на щастието

  Всички търсят щастието в отношенията си с околните. Търсят щастието, защото то е желана цел. Желана цел е, защото за желанията не се плаща. И хората съсредоточават целия си живот върху това да развиват в […]

  По-подробно
 • Тялото

  Тялото

  Тялото е форма, съд, съзнание, лаборатория. То е най-важният и все още неопознат инструмент за нашето развитие. Още от най-старите достигнали до нас древноегипетски папируси (XIX – XVI в. пр. н.е.), посветени на анатомията и […]

  По-подробно
 • Бележки върху развитието

  Бележки върху развитието

  Накратко за актуалните днес проблеми на развитието, за които мога да говоря от позицията на 45 години практически опит и 40 години опит в обучението на хора. Първо, това, което смятам за истинско развитие. Развитие […]

  По-подробно
 • Високочестотна храна

  Високочестотна храна

  Високочестотната храна се различава от обичайната за нас храна като напрежение или честота на енергията. Тази честота е резултат от енергийните, минерални или кристални елементи в тези продукти. Наличието на тези елементи е свързано с […]

  По-подробно
 • Метафизика на богатството

  Метафизика на богатството

  Защото по-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство. Иисус Христос   Метафизиката на богатството е свързана с природата на придобиването, насищането, напълването, усвояването и обогатяването. Става дума […]

  По-подробно
 • Анатомия на духа

  Анатомия на духа

  „Анатомия на духа“ е понятие с много функции – то е свързано с природата на пораждане на човека, с макрокосмичните закони на битието и с условията на извънвремевата природа. Представата за духовното е свързана не […]

  По-подробно
 • Пътят на духовната чистота. Африканският оракул

  Пътят на духовната чистота. Африканският оракул

  „Африканският оракул“ е понятие, което надхвърля границите на линейното възприятие и разбирането за „оракул“ в частност. То е свързано преди всичко с пътя на духовната чистота. Африканският оракул засяга взаимодействането с потока и изграждането на […]

  По-подробно
 • Богатство е кутия за бижута

  Богатство е кутия за бижута

  Истинското богатство следва херметичните принципи и няма нищо общо с желанието за забогатяване. За богатството е важна „кутията за бижута“ – пространството, в което култивираме пари. Богатството не е свързано с понятия като „много“ или […]

  По-подробно
 • Оракул

  Оракул

  Оракулът е явление, характеризиращо се с определена форма, геометрия и честотност на съзнанието, което поражда специфични психични, енергийни и физически връзки в съзнанието. Тези връзки водят до развитието на различни мозъчни функции, благодарение на които […]

  По-подробно
 • Психологический образ человека

  Богатството и човешката психика

  Богатството произтича или от усилията на човека, или от участието му в определен енергиен поток. Това означава, че забогатяването е процес, който остава или неотчетен от човека, или само частично отчетен (налице е умствено съ-участие), […]

  По-подробно
 • Настройка за умножаване

  Настройка за умножаване

  Парите са символ за нещо, което ни напълва, затова е важно да се научим да ги възприемаме като тип енергия. Парите не могат да бъдат цел, те са начин да постигнем достатъчност. Когато разглеждаме парите […]

  По-подробно
 • Ритуал

  Ритуалът

  Ритуалът (ritualis) представлява естествен или структуриран порядък от космически, пространствени или практически връзки, които поставят човека в особени церемониални отношения както към околните, така и към пространството. Ритуалът е изпитан метод за протичане на даден […]

  По-подробно
 • Геометрия на тялото

  Геометрия на тялото

  Според даоистката традиция, ако имаме по-съвършени геометрични съдове (за целта е важно да сме запознати най-общо с геометрията на тялото), трябва максимално правилно да възприемем общата енергия, която тези съдове обработват – с други думи: […]

  По-подробно
 • Критерии за развитие

  Критерии за развитие

  „Развитие“ е многопластово понятие, с което се обозначава един безграничен процес. То е обвързано с увеличаване на съзнателното усилие, което определя възможността или невъзможността ни да следваме пътя на познанието, и същевременно създава условията за […]

  По-подробно
 • Природата на съвършенството

  Природата на съвършенството

  Природата на съвършенството е заложена в човека от момента на раждането му. Това е съзнанието, което представя егрегора на съвършенството. Във всяка духовна традиция съществува егрегор, или енергийно поле, което излъчва светлинни вълни с определена […]

  По-подробно
 • Мозък

  Мозък

  Мозъкът е истинното тяло на човека, формиращо както условията за нашето съществуване, така и настройката и връзките в тялото. Той представлява многоизмерна структура с диференцирана система от връзки и управление. За развиващия се човек е […]

  По-подробно
 • Изкуството на обучението

  Изкуството на обучението

  Изкуството на обучението е концептуална предпоставка за усъвършенстването. Основният закон и задача на изкуството на обучението е усъвършенстването на човека. Тази неизменна характеристика се проявява преди всичко в законите на формиране на човешкото съзнание. Съзнанието обаче, […]

  По-подробно
 • Пътят на жената

  Пътят на жената

  Пътят на жената не представлява някаква частност, а има общо пространствено значение. В законите на нашето пространство жената представя онази възможна и дадена й по природа цялост, която може да се носи и реализира в […]

  По-подробно