Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Пътят на духовната чистота. Африканският оракул

Пътят на духовната чистота. Африканският оракул

„Африканският оракул“ е понятие, което надхвърля границите на линейното възприятие и разбирането за „оракул“ в частност. То е свързано преди всичко с пътя на духовната чистота.

Африканският оракул засяга взаимодействането с потока и изграждането на рационално възприемане на ирационалното, което се асоциира с Бабалаво-Ошумаре. Това понятие съчетава възприемането на съзнанието като специфична битийна форма (ориши) и способността за тълкуване на законите на Орунмила (подвижното съзнание). То изисква специфичен тип настройка и съзнание – оракулно съзнание, което обаче няма физическа обвивка, а живее в пространството (Ирунмоле) и подпомага разбирането на тайната.

Пространството се състои от форми на съзнание (ориши), които могат да бъдат подвластни на оракула. Бабалаво-Ошумаре е също оракул, който може да представи всички 12 съзнания на Ирунмоле (макрокосмоса). В африканската традиция всеки оракул носи 3 съзнания едновременно – съзнанието на едно от полетата на пространството (Ешу), насоченото съзнанието (Ожоси) и пречистващото съзнание (Огун).

Африканският оракул е начин за свързване към потока, инициация, при която се разкрива свещеният език на символите оду и езикът на съзнанието в съдовете олоду (капсулите на Олодумаре или висшето съзнание). Това са съдовете на всички 12 макрокосмични съзнания, с които можем да се свържем с помощта на съзнанието на Орунмила – съзнание, не статично, а способно да се движи из пространството, квантова структура, която оказва влияние върху челните мозъчни дялове при всеки човек.

Способността да се свързваме с това съзнание е изключително важна за разбирането на африканския оракул като път на духовната чистота, а не просто като гадание или проницателност. Този процес на потапяне в духовното пространство развива определен тип мислене (мисленето на Орунмила), което може да служи като посредник между грубото и фино мислене.

Овладелите финото мислене се считат за Олодумаре, тъй като владеят 16-те олоду, 4-те вида потоци и 12-те вида космически ори (съзнания). В космологията на Ифа (световната ос) съзнанията се делят на съзнания, които носят светлина (имо) и съзнания, които нямат светлина (аймойе). За нас важно е да разберем природата на домовете на светлината имоле, тъй като те влияят върху човешкото съзнание и функционирането на мозъка. Именно съзнанията на светлината носят истинската сила на Аше, която е изключително важна за природата на духа. От гледна точка на Ифа, развиването на съзнанието предполага да се създаде многофункционално разбиране на природата изобщо (ифая).

Така африканският оракул е път към постигането на духовна чистота. Той е едновременно част от създаването на историята (итан) и самата история. Африканският оракул (наричан „исесе“ на езика йоруба) е част от култура, за която важна роля има небесният източник „исе“ и съзнанията на пространството – оришите. За африканския оракул проницателността е форма на мислене, чрез която човек може действително да взаимодейства с всички съществуващи съзнания, включително и със самата Земя.

Африканският оракул е път за постигане на духовно просветление и познание за собствената ни съдба, Орун-Рере. Това духовно състояние изисква работа, развиване, за да се слее с нашето „аз“ (ипонри). Африканският оракул е път за развиване на силата на съзнанието, за неговото въплъщаване и материализиране (оони).

Автор: Бен Челеро (Олег Черне)

25 ноември 2021

INBI България

Препоръчваме по темата