Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Мандала

Мандала >> Материали

  • Мандала

    Мандала

    Мандалата е символно изображение на макрокосмоса и протичащите в него процеси. Тя се използва като самостоятелно пространство и инструмент за медитация и инициационни ритуали. Мандалата е свързващото звено между рационалния и ирационалния свят. Мандала (maṇḍala, […]

    По-подробно