Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Метод

Методът е стратегия за себеразвитие, насочена към създаването на вътрешните условия, необходими за практическо познание. Методът е алгоритъм, който организира в матрица петте закона, необходими за постигане на изменение. Това се осъществява чрез последователно-паралелно организиране на физическите, енергийни и умствени процеси.

Пет закона, необходими за промяна

+Напълване

Да разбереш напълването означава да направиш първата крачка. Човек зависи физически от напълването: с храна, дишане, движение и мисли. Необходимостта от напълване на практика ни поставя в зависимост от външното пространство. Ако не променим изначалното, т.е. зависещо от рожденото ни пространство напълване на енергийната ни структура, често се превръщаме в заложници на неконтролируеми състояния. Затова е важно да се научим да зависим повече от вътрешното, от онзи вид напълване, който сами можем да изработваме, контролираме и усвояваме.

+Пропорция

За да изменим условията на взаимодействане с вътрешното пространство, първо трябва да опознаем законите на вътрешните пропорции. Пропорцията определя възможността за възвръщане на енергията и води човека до състояние на вътрешна достатъчност. Ако има пропорция, човек развива енергията си, ако не – тя се руши. Развиването на пропорциите е практическо изкуство, което изгражда архитектурата на тялото.

+Синхронизация

Хармонията е условие за физическата, енергийна и умствена синхронизация на тялото, енергията и съзнанието. Развитието остава символно до момента, в който разберем физиката на хармонията, тъй като тогава измененията се осъществяват на практика. Когато опознаем мярата на хармонията, ние достигаме състояние на синхронизиране, на вътрешно зацепване. Оста е покоят, съсредоточеността и силата, тя е условието за живот в тяло, с правилно построена енергия, чиито честотни показатели регулират състоянието на цялото тяло.

+Съсредоточаване

Концентрацията е най-висшето постижение за човека, тъй като тя е най-висшето по честота усилие, подвластно на човешкия мозък. Съсредоточаването ни разкрива пътя към всякакъв вид трансформации. Само онзи, който действително е овладял концентрацията, може да напредва в практиката, тъй като овладява понятия като мяра и задълбочаване. Това помага за създаването на по-съвършени мисловни процеси и по-съвършени връзки. Развитието на съсредоточеността е свързано преди всичко с развитието на мозъка и усъвършенстването на геометрията му.

+Ритъм

Развитието не може да бъде опознато без ритъма, който създава непосредствено технологията на развитието. Ритъмът лежи в основата на съществуването ни. Ние дишаме, говорим, движим се и мислим според ритъма или неговия израз. Ритъмът създава целия жизнен процес и води до усещането за собственото ни „аз“.

Но макар да зависим от ритъма, да участваме в него, да изразяваме различни ритмични схеми, ние по правило не притежаваме знание за ритъма. Ритъмът е в основата на музиката, нейната мяра, но освен това е и в основата на развитието на усилията.

Познанието за ритъма ще ни даде познание за истинната ни природа, и така ще ни помогне да взаимодействаме с висшите свойства на вселената, чиито език представлява кодове, заключени в определени ритми.

Изкуство на обучението

Изкуството на обучението е най-важното условие за разбиране на познанието, без което процесът на учене се разкъсва в множество обективни и субективни условия. Изкуството на обучението е многостепенна схема, която включва налични и придобити условия и фактори, които оказват влияние върху процеса.

Когато се стремим да опознаем и още повече – да развиваме себе си, трябва да имаме предвид природата на човека, неговата полова принадлежност, възраст, среда на живот, възпитание и, разбира се, формирана или неформирана менталност.

Всяко развитие започва с изучаване на изкуството на обучението. Без него процесът на учене не може да бъде изграден, той става формален, лишен от необходимите усилия и, следователно, не води към задълбочаване. Изкуството на обучението трябва да води човека към истинското измерение на знанието – познанието за метода на развитие.

Метод >> Материали

 • Мера на напълване

  Мера на напълване

  Напълването е фундаментален аспект в метода на развитие, който разкрива един от ключовите принципи на човешкото усъвършенстване. Нашето тяло, мозък и енергия се намират в зависимост от напълването с енергии, казано още по-точно – от […]

  По-подробно
 • Мяра на пропорцията

  Мяра на пропорцията

  Мярата на пропорцията е вид вътрешно съотношение, което предопределя възможността за напредък по пътя. Тя е ключов параметър, който задава условията за съхраняване, натрупване и циркулация на енергията. Само в процеса на изграждане на пропорцията […]

  По-подробно
 • Мярата на хармонията

  Мярата на хармонията

  Развитието е носител на достатъчно символичен характер до момента, в който разберем физиката на хармонията. Тогава промените действително стават реалност. Произтича опознаване на Истинното тяло. От момента, в който опознаем мярата на хармонията, постигаме състояние […]

  По-подробно
 • Мярата на съсредоточаването

  Мярата на съсредоточаването

  Мярата на съсредоточаването е условие, което ни позволява да удържаме вниманието си върху поставената задача. Самата мяра на съсредоточаването представлява форма на усилие, което трябва да се създаде, за да се постигне дадената задача. Тук […]

  По-подробно
 • Мярата на ритъма

  Мярата на ритъма

  Ритъмът е великият учител на човечеството, той ни учи на знание. Обединява рационалното и нерационалното, като внася в живота ни изкуството на великото възприятие. Ние дишаме и може би усещаме дъха си, но когато обръщаме […]

  По-подробно

Метод >> Нови видеоклипове

 • Лекция: “Как правилно да се обучаваме”

 • Метод. Изкуството на усъвършенстване

 • Лекция «Пространство и човек». Олег Черне

 • Дзие Кун: Ли Тегуай “Метод на изцеряване”

 • Олег Черне. Лекция «Метод. Съсредоточаване». Купи

 • Олег Черне. Лекция „Метод. Ритъм“. Купи

 • Дзие Кун. Лекция „Метод. Пропорция“. Купи

 • Дзие Кун. Лекция „Метод. Хармония“. Купи

 • Дзие Кун. Лекция „Метод. Напълване“. Купи

 • Лекция на Олег Черне „Интегралност на развитието“. Купи

 • Лекция на Олег Черне „Алхимия за начинаещите“. Купи

 • Лекция на Олег Черне „Грешки на практикуващите“. Купи

 • Лекция Олега Чернэ „Пространство на развитието“. Купи

 • Лекция на Олег Черне „Мяра на развитието“. Купи

 • Лекция на Олег Черне „Изкуство на обучението“. Купи

 • Лекция на Олег Черне „Пътят на жената“. Купи

Вижте всички видеоклипове на Олег Черне

Метод >> Блог

 • Взаимодействие на практикуващия с пренаталната енергия

  Взаимодействие на практикуващия с пренаталната енергия

  Пространството е особена единица на съществуване на макрокосмоса, в която освен понятието за триизмерно пространство има и интегрално такова. Това формира в пространството времeви и невремеви фактори на съществуването. В същото време, говорейки за пренаталност, […]

  По-подробно
 • Бележки върху развитието

  Бележки върху развитието

  Накратко за актуалните днес проблеми на развитието, за които мога да говоря от позицията на 45 години практически опит и 40 години опит в обучението на хора. Първо, това, което смятам за истинско развитие. Развитие […]

  По-подробно
 • Геометрия на тялото

  Геометрия на тялото

  Според даоистката традиция, ако имаме по-съвършени геометрични съдове (за целта е важно да сме запознати най-общо с геометрията на тялото), трябва максимално правилно да възприемем общата енергия, която тези съдове обработват – с други думи: […]

  По-подробно
 • Критерии за развитие

  Критерии за развитие

  „Развитие“ е многопластово понятие, с което се обозначава един безграничен процес. То е обвързано с увеличаване на съзнателното усилие, което определя възможността или невъзможността ни да следваме пътя на познанието, и същевременно създава условията за […]

  По-подробно
 • Изкуството на обучението

  Изкуството на обучението

  Изкуството на обучението е концептуална предпоставка за усъвършенстването. Основният закон и задача на изкуството на обучението е усъвършенстването на човека. Тази неизменна характеристика се проявява преди всичко в законите на формиране на човешкото съзнание. Съзнанието обаче, […]

  По-подробно
Всички блогове на Олег Черне