Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Изкуство на обучението

Изкуството на обучението е най-важното условие за разбиране на познанието, без което процесът на учене се разкъсва в множество обективни и субективни условия. Изкуството на обучението е многостепенна схема, която включва налични и придобити условия и фактори, които оказват влияние върху процеса.

Когато се стремим да опознаем и още повече – да развиваме себе си, трябва да имаме предвид природата на човека, неговата полова принадлежност, възраст, среда на живот, възпитание и, разбира се, формирана или неформирана менталност.

Всяко развитие започва с изучаване на изкуството на обучението. Без него процесът на учене не може да бъде изграден, той става формален, лишен от необходимите усилия и, следователно, не води към задълбочаване. Изкуството на обучението трябва да води човека към истинското измерение на знанието – познанието за метода на развитие.

Изкуство на обучението >> Нови видеоклипове

 • Лекция на Олег Черне „Изкуство на обучението“. Купи

Вижте всички видеоклипове на Олег Черне

Изкуство на обучението >> Блог

 • Критерии за развитие

  Критерии за развитие

  „Развитие“ е многопластово понятие, с което се обозначава един безграничен процес. То е обвързано с увеличаване на съзнателното усилие, което определя възможността или невъзможността ни да следваме пътя на познанието, и същевременно създава условията за […]

  По-подробно
 • Изкуството на обучението

  Изкуството на обучението

  Изкуството на обучението е концептуална предпоставка за усъвършенстването. Основният закон и задача на изкуството на обучението е усъвършенстването на човека. Тази неизменна характеристика се проявява преди всичко в законите на формиране на човешкото съзнание. Съзнанието обаче, […]

  По-подробно
Всички блогове на Олег Черне