Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Възсъединение

Възсъединение

Какъв е източникът на реалността? Кое е това, което определя относителността и абсолютността при възприемането ни на истината? Всичко зависи от съсредоточеността, тя е тази, която предопределя възсъединението на абсолютното с относителното. Постигнатите знанията са нашия опит, а той е живота ни в практиката. И за нас това е абсолютното.

Важно следователно е да се възсъединим със знанията. Чрез относително умение се създава единствено условие за повърхностно възприемане на абсолютното. А самите абсолютни възможности се формират в относителната даденост. Възсъединението е алхимия или с други думи — многостепенно въвличане в процес с добре подготвено съзнание.

За практикуващия е важно да разбере принципите на възсъединението, тъй като чрез тях е възможно достигането на по-високо ниво. Така например, ако вие в процес на някаква практика сте познали възсъединението, то външно може да правите едно и също, но вътрешно вие вече сте превключили  на честоти, които ви възсъединяват с по-високите интегрални полета. При този процес е важно да се разберат и определят тези интегрални полета, тъй като както те, така и съединенията  притежават свой собствен език.

Автор: Дзие Кун (Олег Черне)

INBI България, The Perfect One Bg

Препоръчваме по темата