Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Тантра

Тантра е процес, свързан с активирането на тялото, съзнанието и енергията. Тя разкрива възможностите на човека, повишава енергийно различни свойства на организма и съпътстващите ги преживявания.

Фундаменталността на тантра се крие във възприемането на духа и различните гледни точки към изучаването му. Тантра е интересна не толкова от гледна точка на съдържанието на доктрината си, а най-вече с реализирането и прилагането на знанията в ежедневието. Тантра е вътрешно практическо учение, процес на придобиване на опит, който се основава на природата на тантричния ум.

Изначалната задача на тантра е да се обърнем към собствения си дух. Най-трудният аспект на тантра е връзката с доктрината, която изисква умението да изживяваме или живеем в съзнанието си.

Съгласно начина за придобиване на сила тантра може да се раздели на: духовна, мистична, вътрешна и хармонизираща. Разликата между тези начини е както качествена, така и във възможностите за боравене с тях, като всички методи се основават на състоянието на вътрешна чистота. Освен това в основата на всяко направление в тантра стои мистичното преживяване, което е специфично, в зависимост от вътрешния контрол и усвояване на енергийните процеси.

Тантра >> Материали

 • Развиване на Тантричното тяло

  Развиване на Тантричното тяло

  Развиването на Тантричното тяло е процес, който ни дава възможност да се докоснем до висши преживявания, водещи до вътрешно усъвършенстване. Чрез този процес на екстатично преживяване можем както да постигнем напълване, така и да достигнем […]

  По-подробно
 • Тантра

  Тантра

  Тантра е процес, свързан с активирането на тялото, съзнанието и енергията. Този процес разкрива и засилва ред съпътстващи преживявания, което налага умът да се държи под контрол. Затова тантра изисква да разбираме не само състоянието […]

  По-подробно

Тантра >> Нови видеоклипове

 • Лекция “Мистична сила”. Олег Черне

 • Лекция “Интегрална алхимия. Възстановяване”. Олег Черне

 • Индийска алхимия

 • Олег Черне. Лекция „Екстатика“

Вижте всички видеоклипове на Олег Черне