Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Природата на съвършенството е висшата природа, която осветява светлината. Шри Чола (Олег Черне)

Сайтът ТСН 13.MARKET Олег Черне представя практически път за промяна и трансформация. На този сайт ще намерите знания за различни традиции, насочени към практическото усъвършенстване на човека.

Програмите на ТСН 13.MARKET представят дългогодишния опит на Олег Черне и неговите ученици, и специален път и метод за подхранване на енергията, тялото и съзнанието.

+Даоисткият път на развитие

Даоисткият път на развитие представлява система от знание, светоглед, който полага основите на практическия процес на променяне и освобождаване на човека от грубата енергия с помощта на трансформирането й. Тази фундаментална концепция е основана на знанието за макрокосмичните закони и природата на душата. Универсалният принцип тук обхваща култивирането на душата (шън) и издигането й до ранга на Абсолюта, или концепцията Ян.

Даоистката система е известна в китайската традиция още като Изкуството на жълтото и бялото или Пътя на цинобъра. Това е система от практически знания, насочени към развиването на възможностите за регенериране и преобразуване на енергията. Това води до частична или пълна трансформация на тялото чрез преминаването на поетапно развиване на зародишното хапче, разположено в мястото на сливане на пренаталната енергия суюн лючен ин (Su Yun Liu Cheng Yin).

Даоисткото познание се появява в резултат на необходимостта да се преодолее временното (т.е. смъртта). Най-интересното тук е, че първоначално човекът бил възприеман като съзнание. С други думи, именно животът и безсмъртието на съзнанието, произтичащи от състоянието на Тялото на матката (тяло, формирало тигел), се превръщат в главния импулс, който стартира процеса на формиране на даоистката алхимия.

Следователно, за да разберем даоистките идеи, за нас са важни два показателя: изначалното съзнание и развитото съзнание.

Метод. Изкуството на усъвършенстване >

Даоистка алхимия >

+Интегралният път на развитие

Интегралният път на развитие дава възможност човек да се усъвършенства според еволюционните закони на макрокосмичните нива. Няма как да опознаем собствената си природа, без да вземем предвид параметрите, заложени в условията на нашето съществуване.

Процесът на усъвършенстване предполага преминаване, а често и преодоляване на различни прагове и препятствия по пътя. Критерий за успеха на този процес са енергийните изменения във вътрешното и външното ни състояние, както и промяната в нивото на това състояние. Тези промени са отражение на интегралното пространство в човешката природа.

Главните признаци за трудност тук са липсата на качествена настройка и съзнателна ориентираност в реализирането на задачите в развитието, което е съпроводено с нарушения в храненето и дишането, и с небалансирано развитие на физическото тяло.

Интегралното развитие е изкуството да преминаваме от състоянието на усещане в състоянието на чувстване, от състоянието на чувстване – в състоянието на преживяване, от състоянието на преживяване – в състоянието на осъзнаване. Всичко това е съпроводено от хармонизиране на състоянието съгласно дванадесетте макрокосмични принципа. За да успеем да възприемем практическия път, първо трябва да имаме опита на преодоляване на праговете по пътя на развитието, опита на преминаване между нивата в състоянието ни, а освен това трябва и да запазим насоченост в процеса.

Интегрална алхимия >

Всички онлайн събития

Присъствени събития

Всички присъствени събития

Статии

 • Петте зърна на алхимията

  Петте зърна на алхимията са свързани с натурфилософията – с условията за трансформацията, превръщанията, както и с ролята на съсредоточеността при управляването на този процес. Определянето на елемента, който господства над всички елементи в даоистката […]

 • Твръд цигун

  Твърдият цигун е специално понятие за света на цигун, което се свързва с възприемането на качеството на непробиваемата сила. Това понятие се използва в бойните изкуства, произлиза от даоистката алхимия и се свързва с Джан […]

 • Небесни схеми

  Изображенията на небето в древността и в наши дни са много различни. И преди да говорим за небесните схеми, си струва да кажем за небесното съзнание и начина на неговото проявление в различните слоеве на […]

Видео

 • Цигун за вътрешна сила

 • Лекция “Сърцето на съвършенната истина” Олег Черне. Купи

 • Олег Черне. Лекция «Изкуство за построяване на геометрията на тялото». Купи

Всички видеоклипове на Олег Черне

Блог

 • Изкуствен интелект, здравей!

  Изкуствен интелект, здравей!

  Какво представлява изкуственият интелект? Неразбиране на интелекта? Самият факт, че се използва подобно определение, говори за липса на разбиране какво представлява интелектът изобщо. Интелектът е начин на мислене, променящо се усилие, основано на осмислянето на […]

  По-подробно
 • Руническо съзнание

  Руническо съзнание

  Руническото съзнание е автоморфна форма, образувана при определени условия, задавани от руните. Тази форма се характеризира със специфичен тип функциониране на молекулата или клетката – т. нар. пространствена клетка или неврон. Тази пространствена клетка представлява, […]

  По-подробно
 • Човешката природа не казва нищо за човека изобщо

  Човешката природа не казва нищо за човека изобщо

  Драконът е субстанция, съчетаваща форма и материя. Подобна субстанция в човека е съвкупността на душата и тялото. Интересно е, че в алхимията съчетанието материя – форма се възприема като същностната основа на познанието. Същността на […]

  По-подробно
Всички стати от блога на Олег Черне