Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Ниуан-гун

Ниуан-гун

Ниуан-гун е важно алхимично понятие, свързано с определено състояние на мозъка. Това състояние може да се характеризира като необратимо, или безсмъртно. То се формира въз основа на практическия опит на даоистката алхимия.

Ниуан-гун е понятие, което трудно може да се интерпретира. Това е едновременно и Дворец (отдел на мозъка) и чувство, и генериращо устройство, и вид концентрирано усилие. Ниуан-гун няма как да бъде обозначен, той може само да бъде развит. Това е Височайшият владика, който е способен да контролира всичко. Това е Дворец на мозъка, който взима под контрол всички условия на развитието и с помощта на който може да се проникне във всички владения.

Височайшият владика има усилие на проникване във всички части на нашето тяло. Той е способен да контролира и усъвършенства всички процеси. Ниуан-гун също така се характеризира с преживявания, които са предизвикани от усилието, което създава. Без това усилие не може да се познае и срединността на пътя, тъй като мозъка не може да се разглежда като срединен. Срединността се познава чрез срединността.

Автор: Дзие Кун (Олег Черне)

INBI Даоистка алхимия

Препоръчваме по темата