Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Даоистка алхимия

Даоистка алхимияДаоистката алхимия е система от знания, чиито светоглед стои в основата на практическия процес на изменяне и освобождаване на човека от грубата енергия чрез трансформирането й. Тази фундаментална концепция се основава на познанието за макрокосмичните закони и природата на душата. Универсалният принцип тук е свързан с култивирането на душата (шън) и извеждането й до нивото на Абсолюта (свързан с понятието Ян).

Даоистката алхимия е известна в китайската традиция още като Изкуството на Жълтото и бялото, или Пътя на цинобъра. Това е всъщност система от практическо познание, насочена към развиването на възможността за регенериране и преобразуване на енергията. Това води до частична или пълна трансформация на тялото, която преминава през поетапното развиване на зародишното семе, разположено там, където се слива пренаталната енергия суюн лючен ин.

По-подробно…

Даоистка алхимия >> Материали

 • Същност на даоистката алхимия

  Същност на даоистката алхимия – daojia neidan (даодзя нeйдан)

  Формата не може да се счита за същност на субстанцията, макар някои източници да се опитват да защитават подобно твърдение. Същността намира израз в законите на пренаталността, не на постнаталността, където се намесва формата. Но […]

  По-подробно
 • Даоисткото тяло

  Даоисткото тяло – daojia tu (даодзя ту)

  Даоисткото тяло е базово понятие в системата за вътрешна работа на даоистката йога и алхимия. То засяга сакралната анатомия и е изключително важно за онези, които искат да опознаят идеите на вътрешното развитие. Трябва да […]

  По-подробно
 • Мозък

  Мозък

  Мозъкът е истинното тяло на човека, формиращо както условията за нашето съществуване, така и настройката и връзките в тялото. Той представлява многоизмерна структура с диференцирана система от връзки и управление. За развиващия се човек е […]

  По-подробно
 • Еликсири на вътрешната алхимия

  Еликсири на вътрешната алхимия – neidan (нeйдан)

  Списъкът с еликсири, използвани и получавани във вътрешната алхимия (нейдан, Nei Dan, 內丹 – вътрешен еликсир, цинобър), е доста дълъг. Еликсирни свойства имат както външната, така и вътрешната природа. Най-известните одушевени носители на еликсири са […]

  По-подробно

Даоистка алхимия >> Нови видеоклипове

 • Даоистка алхимия. Метод: геометрия

 • Даоистка алхимия. Постнатална препятствие

 • Даоистка алхимия. Пренатално препятствие

 • Даоистка алхимия. Установяване на съвършеното съзнание

 • Цигун за вътрешна сила

 • Лекция “Сърцето на съвършенната истина” Олег Черне. Купи

 • Олег Черне. Лекция «Изкуство за построяване на геометрията на тялото». Купи

 • Лекция «Знанието за малката дъщеря Дуй» Дзие Кун

 • Лекция «Знанието на средната дъщеря Ли». Дзие Кун

 • Дзие Кун. Лекция: «Съзнание и подсъзнание в даоистката алхимия»

 • “Лекар, но не точно” фрагмент от лекция на Дзие Кун по програмата “Дълголетие”

 • Лекция «Бариери в тялото» на Дзие Кун (Олег Черне)

 • Лекция “Даоистка алхимия в движении”. Олег Черне

 • Лекция “Изкуството за постигане на хармония”. Олег Черне

 • Даоистка йога за жени. Дао на матката

 • Олег Черне. „Развитие на дишането на костенурката“. Лекция

 • Същност на даоистката алхимия

 • Олег Чернэ. Даосская алхимия: зацепление

 • Олег Черне. Лекция «Метод. Съсредоточаване». Купи

 • Олег Черне. Лекция „Метод. Ритъм“. Купи

 • Дзие Кун. Лекция „Метод. Пропорция“. Купи

 • Дзие Кун. Лекция „Метод. Хармония“. Купи

 • Тайдзи. 13 формули за построяване на геометрията на тялото. Първа формула

 • Тайдзи. 13 формули за построяване на геометрията на тялото. Втора формула. По-подробно

 • Тайдзи. 13 формули за построяване на геометрията на тялото. Трета формула. По-подробно

 • Тайдзи. 13 формули за построяване на геометрията на тялото. Четвърта формула. По-подробно

 • Дзие Кун (Олег Черне). Лекция „Тайдзи-цюан – изгубените знания“

 • Дзие Кун. Даоистка алхимия за жени

 • Даоистка алхимия за жени. Съзнанието на Истинната дева

 • Даоистка алхимия за жени. Изкуство за построяване на Истинното тяло

 • Дзие Кун. Лекция „Трудни въпроси на брачните покои“

Вижте всички видеоклипове на Олег Черне