Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne
Даоистка алхимия. Етапи на развитие на Дишането на костенурката. Лекция на Дзие Кун (Олег Черне)
Oleg TCHerne video

Изкуство на дишането на костенурката

Дзие Кун. Лекция

Дишането на костенурката е аспект от пътя на развитие, свързан с процеса на вътрешно подхранване, с трансформацията и с постигането на свръхсъстояние.

 

 

Етапи на развитие на Дишането на костенурката

 1. Анатомия на дишането
  Тук се очертава анатомичната схема на дишането. Това е необходимо за вътрешното развитие, свързано с построяването на дишането, което се разглежда като източник за получаване на различни еликсири.
 2. Положение
  Правилното положение на тялото полага основите за развитието на дишането изобщо, а от гледна точка на изкуството на Дишането на костенурката, то е фундаментът на развитието. Правилното положение по време на дишането се отличава със специално усилие в диафрагмата. Дишането, основано на правилното положение на трите нива, се разглежда като вид преживяване. Този стадий изисква подготовка на физическото тяло, съдовете и мозъка.
 3. Отстраняване на препятствията
  Успоредно с развиването на дишането, трябва да отстраним препятствията, които пречат на дишането, и да възстановим необходимите функции на външното дишане, както и да подготвим функциите на вътрешното дишане, като премахнем съществуващите бариери.
 4. Настройка
  Настройката е важен фактор за привнасянето на умствена сила. Задачите на настройката произтичат от двойното състояние на дишането, което трябва да се приведе в единно състояние.
 5. „Принасяне на дар“
  Дишането като „принасяне на дар“ представлява специфично възприемане на обема на дишането. Този процес се характеризира с вътрешни и външни фактори или правила. Вътрешните правила могат да зависят от нас или да имат свой собствен живот. Външните правила могат да бъдат свързани с нас, но могат и да не бъдат свързани, а да оказват влияние върху природата на дишането ни. Ако не обърнем специално внимание на „принасянето на дар“, тогава вътрешният ни ритъм се разстройва и това ни води до различни психични отклонения. Този етап изявява дишането като хранене, с което трябва да изпълним както необходимите форми на живот, така и отвличащите ни.
 6. Ритъм на дишането
  Ритъмът на дишането или одушевяването на дишането представлява шест природни усилия на дишането, които не зависят от външното дишане.
 7. Съзнание на дишането. Цилин
  „Одухотворяването на дишането“ представлява процес на привеждане на дишането в състояние, при което не дишането зависи от тялото, а тялото – от дишането. В даоистката традиция този процес се представя чрез митичното животно Цилин (Qi Lin, 麒麟). Когато практикуващият овладее изкуството за одухотворяване на дишането, нищо не може да попречи на вътрешните му процеси, а дишането му се освобождава от зависимостта от вегетативните процеси.
 8. Енергодишане
  Енергодишането е многостепенна формула, представяна основно като ембрионално или зародишно дишане, съединено с външното. В процеса на усвояване, енергодишането се превръща във вътрешно усилие, способно да придаде специални свойства на Дишането на костенурката, алхимичното и безсмъртно дишане. Енергодишането е основно условие за овладяването на алхимичното дишане. То връща тялото към изначалното състояние, което се характеризира с дишането на духа Шън.
 9. Алхимично дишане
  Алхимичното дишане е вид дишане, което се основава на създадената в тялото алхимична структура, свързана с тигела, единния център дантян. Алхимичното дишане подхранва жизнеността и е свързано с трансформирането на енергията. За разлика от енергийното дишане, алхимичното не е ограничено, тъй като е свързано с дестилацията на енергия.
 10. Дишане на костенурката
  Дишането на костенурката позволява външното дишане единствено с цел подхранване на вътрешните процеси. Изкуството на Дишането на костенурката е сред най-важните изкуства в следването на алхимичния метод на развитие. Тази практика води дишането до състояние, основано на независим от външното дишане източник на подхранване. С други думи то е практически път за усвояване в дълбочина на енергодишането и алхимичното дишане, при което изменената енергия заменя дишането и пренастройва функционирането на тялото на нова честота.

 

Продължителност на филма: 1 час
Аспект на екрана: 16:9

Видео

 • Олег Черне. „Развитие на дишането на костенурката“. Лекция

 • Лекция «Бариери в тялото» на Дзие Кун (Олег Черне)

INBI Даоистка алхимия, INBI България

Покупка

 • Внимание! Купуването и гледането на убечни видеа и записи е достъпно само за регистрирани потребители! Моля, уверете се, че сте влезли в личния си профил, преди да направите поръчката.
 • Линк с достъп на закупения видеозапис ще Ви бъде изпратен както на Вашия имейл с потвърждение на поръчката, така и добавен и достъпен във Вашия личен профил.
 • Видеозаписът може да гледате чрез медийния плейър на страницата на закупения продукт.
 • В създаването на видеозаписите се вложен много труд и те са интелектуална собственост на автора и не подлежат на по-нататъшно разпространение.

Препоръчваме по темата