Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Видео

 • Интегрално съзнание. Разбиране за многомерната структура на мозъка

 • Даоистка алхимия. Метод: геометрия

 • Даоистка алхимия. Постнатална препятствие

 • Даоистка алхимия. Пренатално препятствие

 • Основата на алхимичната работа. Даоистка медитация

 • Учителя Дзие Кун

 • Даоистка алхимия. Установяване на съвършеното съзнание

 • Египетска алхимия. Алхимично деяние

 • Цигун за вътрешна сила

 • Лекция “Сърцето на съвършенната истина” Олег Черне. Купи

 • Олег Черне. Лекция «Изкуство за построяване на геометрията на тялото». Купи

 • Лекция «Знанието за малката дъщеря Дуй» Дзие Кун

 • Лекция «Знанието на средната дъщеря Ли». Дзие Кун

 • Дзие Кун. Лекция: «Съзнание и подсъзнание в даоистката алхимия»

 • “Лекар, но не точно” фрагмент от лекция на Дзие Кун по програмата “Дълголетие”

 • Лекция: “Как правилно да се обучаваме”

 • Лекция “Интегралност в алхимията”

 • Мате – напитката на боговете

 • Лекция «Бариери в тялото» на Дзие Кун (Олег Черне)

 • Лекция “Даоистка алхимия в движении”. Олег Черне

 • Лекция “Изкуството за постигане на хармония”. Олег Черне

 • Даоистка йога за жени. Дао на матката

 • Лекция “Мистична сила”. Олег Черне

 • Олег Черне. „Развитие на дишането на костенурката“. Лекция

 • Лекция “Интегрална алхимия. Възстановяване”. Олег Черне

 • Ежегоден женски фестивал «Багра», 2023

 • Трудные вопросы практики “Брачных покоев”: Внутренняя гармонизация (на русском языке)

 • Метод. Изкуството на усъвършенстване

 • Лекция «Пространство и човек». Олег Черне

 • Цзе Кун. Алхимическое тело

 • Цзе Кун. Три сложности алхимической работы

 • Ритуал Фрейи | Ritual of Goddess Freya

 • Окултният ковид. По-подробно

 • Същност на даоистката алхимия

 • Олег Чернэ. Даосская алхимия: зацепление

 • Международен женски фестивал “Багра”

 • ЧОМ. Power of Taiji Fan. Сила веера тайцзи

 • Даоистко направление „Пътят на Истинната дева“

 • Цайхун Шаонюй (Галинка Бекчиева). Даоистки практики за жени

 • Интервю за шаманската церемония Сан Педро

 • Дзие Кун: Ли Тегуай “Метод на изцеряване”

 • Индийска алхимия

 • Програма „Реализиране на личната природа чрез Многоизмерния свят“

 • Багуа-джан – учение за хармонията

 • The Perfect One. Храмовая йога

 • Програма „Дизайн на тялото“

 • Шри Чола (Олег Черне). Лекция „Асирийска алхимия“. Купи

 • Олег Черне. Лекция «Метод. Съсредоточаване». Купи

 • Олег Черне. Лекция „Мозък, съзнание, мисъл“. Купи

 • Олег Черне. Лекция „Видове мозък“. Купи

 • Олег Черне. Лекция „Метод. Ритъм“. Купи

 • Дзие Кун. Лекция „Метод. Пропорция“. Купи

 • Дзие Кун. Лекция „Метод. Хармония“. Купи

 • Дзие Кун. Лекция „Метод. Напълване“. Купи

 • Лекция на Олег Черне „Недостиг на енергия. Откъде да вземем ресурси?“. Купи

 • Медитация с бессмертным. Чжан Саньфэнь. Купи

 • Тайдзи. 13 формули за построяване на геометрията на тялото. Първа формула

 • Тайдзи. 13 формули за построяване на геометрията на тялото. Втора формула. По-подробно

 • Тайдзи. 13 формули за построяване на геометрията на тялото. Трета формула. По-подробно

 • Тайдзи. 13 формули за построяване на геометрията на тялото. Четвърта формула. По-подробно

 • Дзие Кун (Олег Черне). Лекция „Тайдзи-цюан – изгубените знания“

 • Лекция на Олег Черне „Интегралност на развитието“. Купи

 • Лекция на Олег Черне „Алхимия за начинаещите“. Купи

 • Лекция на Олег Черне „Грешки на практикуващите“. Купи

 • Лекция Олега Чернэ „Пространство на развитието“. Купи

 • Лекция на Олег Черне „Мяра на развитието“. Купи

 • Дзие Кун (Олег Черне). Лекция „Архитектура на мозъка“. Купи

 • Дзие Кун (Олег Черне). Лекция „Мозък и карма“. Купи

 • Лекция „Метафизика на богатството. Преображение“. Патроно. Купи

 • Лекция „Структура на времето”. Олег Черне. Купи

 • Лекция „Египетска алхимия. Начална точка“. Дзие Кун. Купи

 • Онлайн-излъчване на програмата „Шаман. Анатомия на духа“

 • Лекция „Дзен-медитация“. Дзие Кун (Олег Черне)

 • Дзие Кун (Олег Черне). Даоистка медитация

 • Олег Черне. Лекция „Екстатика“

 • Олег Черне. Изкуство на възстановяване

 • Дзие Кун. Даоистка алхимия за жени

 • Гуру Шри Чола

 • Лекция на Олег Черне «Великата незавършеност»

 • Дзие Кун. Разсъждения относно две учения

 • Как да пием правилно мате. Част 1

 • Как да пием правилно мате. Част 2

 • Как да пием правилно мате. Част 3

 • Как да пием правилно мате. Част 4

 • Как да пием правилно мате. Част 5

 • Как да пием правилно мате. Част 6

 • Олег Черне. 100 въпроса за женското развитие. Общи въпроси

 • Олег Черне. 100 въпроса за женското развитие. Жената и алхимията

 • Олег Черне. 100 въпроса за женското развитие

 • Олег Черне. 100 въпроса за женското развитие. Духовната сила на жената

 • Олег Черне. 100 въпроса за женското развитие. Учител и традиция

 • Даоистка йога за жени. Разсъждение за развитието на женското тяло

 • Даоистка алхимия за жени. Съзнанието на Истинната дева

 • Даоистка йога за жени. Пътят на Истинната дева

 • Даоистка алхимия за жени. Изкуство за построяване на Истинното тяло

 • Олег Черне. Лекция „Храмови танци“. Купи

 • Девет възела на знанията: 1-ви възел. Пробуждане

 • Девет възела на знанията. 2-ри възел. Самопознание

 • Девет възела на знанията. 3-ти възел. Зацепване

 • Девет възела на знанията: 4-ви възел. Закрепване

 • Дзие Кун. Лекция „Трудни въпроси на брачните покои“

 • Дзие Кун (Олег Черне). Лекция „Личен код“

 • Пренатални критерии за развитие: Личният код

 • Лекция на Олег Черне „Изкуство на обучението“. Купи

 • Лекция на Олег Черне „Пътят на жената“. Купи