Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Байхе-лян чи

Байхе-лян чи

Времето за постигане на хармония ви дава възможност да свирите на спиралата като на хармоника. То насочва стъпките ви, за да можете с разперени ръце-криле да се зареете над земята.

ЧОМ

 

Формулата байхе-лян чи (Bai He Liang Chi, 白鹤亮翅) се превежда като „Белият жерав разперва криле“. Наричат я още „Запечатване на четирите направления“. Тя се използва за съхраняване, настройване и постигане на принципите на хармония.

Формулата байхе-лян чи ни дава възможност да удържаме постигнатите предходни формули и задава вътрешна насоченост, за да противостоим на външното въздействие. Формулата е породена от третата формула на Вътрешния камшик (данбян), т.е. три поражда четири. Тя е свързана още със сисян (Si Xiang, 四象 – четирите символа, кит.) и проявата на четирите възможни съчетания на страните и хармонизацията, съхраняваща истинната енергия и дух.

За да насочваме и привличаме енергията, трябва да можем да възприемаме посоката и всъщност самата енергия. Тук темето, краката и ръцете насочват движението ни, контролират циркулацията на енергията в цялото тяло и същевременно усвояването на енергията. Енергията в тялото ни трябва да протича в четирите посоки – така не просто ще контролираме обема й, но и ще запазим необходимата пропорционалност.

Формулата байхе-лян чи фиксира циркулацията на енергията и усилва каналите – отпред ренмай (Ren Mai), отзад думай (Du Mai) – чрез вертикална връзка за отделяне на неизменното джунци (Zhong Qi). Така се достига процес на хармонизация, който трябва да се съедини с гръбначния стълб, за да се получи съединяване на Ин и Ян, съединяване на двете субстанции.

Същността на формата е в протичането на енергията отдясно наляво и съединяването на усилията в главата. С други думи тази формула съединява дзин             (силата) на ръцете и главата, като задава следващата формула за насочване на усилието в центъра.

Това се разбира като постигане на висша хармония на юанци (Yuan Qi), затова потокът от енергия е постоянен и непрекъснат. Това е идеалната форма за съзерцаване на вътрешното протичане на енергията. В тази формула се осъществяват законите на осемте хексаграми Би (Bi).

Формулата „Запечатване на четирите направления“ (или тяхното изявяване) е насочена към задълбочаване на вътрешната мекота благодарение на гъвкавостта в центъра, което дава възможност да се координира движението в горната и долната част на тялото. Ръцете, подобно на криле, запазват вътрешната вълна, удържат я и поддържат върха (темето). Така се регулира процеса на пренапълване с външни води.

По този начин се въплъщава съдържанието, което трябва да се пренесе през всички формули (особено в последователността на Земята). Лактите се изпълват със сила, а гърдите са като лък, който спомага за вътрешното протичане на енергия. Изпъкналия гръден кош напомня обтегнат лък. Така формулата е насочена не само към укрепване на силата, но и към усилване на духа чрез удържането на хармония.

Автор: Дзие Кун (Олег Черне)

INBI Даоистка алхимия, INBI България

Препоръчваме по темата