Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Жена

Жената твори постоянно, тя носи в себе си съвършенството, възможно единствено в законите на нашето пространство. За да реализира природата си, жената трябва да разбира законите, подчинени на индивидуалността.

Практическият път на жената се основава както на ирационалното, така и на рационалното, на чувствата и разума, на практическото интегриране или насоченото следване.

Всичко това, всъщност, оформя две направления в развитието на жената, основани върху многофункционалността на женския микрокосмос от гледна точка на тялото и умствените връзки между принципите и законите на практическия път.

 

Интегралните практики The Perfect One са създадени според тоналните (честотни) характеристики на практиките, интегрирани и резониращи с определени измерения на тялото и пространството.

Даоистките практики представляват традиционна система от знания, която се оформя под влиянието на женските даоистки школи.

По-подробно

+The Perfect One

Програмите от проекта „Съвършена“ са матрични схеми за развитие, основани върху общите знания на интегралната алхимия. Задачите на програмата се задават според тоналния план и характеристиките на практиките, интегрирани и резониращи с геометрията на тялото, енергията и пространството.

Програмите The Perfect One представляват интегрална обучителна схема. Тя дава възможност да изучим схемата на възможните аспекти на знанието, насочени към усъвършенстването на жената.

+Женски даоистки практики

Женските алхимични практики са съкровищницата на жената. В женската природа са заложени възможностите за преобразуване на енергията чрез матката, което прави женската природа по начало алхимична.

Даоистката алхимия за жени е система от знания, създадена под влиянието на женските даоистки школи, които различават два важни аспекта на женското развитие: Пътят на истинната дева, където важна роля играе женското начало (природата Ин) и Пътят на чистата дева, който се основава на Алхимичното тяло (неделимо на Ин и Ян).

В основата на тези практики стоят знанията на даоистката медицина и алхимия, ученията за циркулирането на енергията при жените и изкуството на построяване на женското тяло.

Пътят на Истинната дева е практическо изкуство, насочено към възстановяването, разблокирането, изработването и поддържането на естественост и хармония, и създаването на цялост на тялото. Изкуството на Истинната дева дава възможност да се направи плавен преход към алхимичния път на преобразуване, като не изисква от жената прекъсване на менструацията, а подготвя тялото за естествен преход.

Жена >> Материали

 • Апсарите. Родени в танца

  Апсарите. Родени в танца

  Родени в танца е понятие на име „апсара“. Една от много идеи, свързани с думата апсара, е именно „онези, които са родени в танца“. Традиционно апсарите са представени като жени, обитаващи небесата, духове на облаците […]

  По-подробно
 • Даоистка алхимия. Маската като условие за инициация

  Даоистка алхимия. Маската като условие за инициация

  Практиката на използване на маски в даоистката традиция е свързана със специално алхимично знание, посветено на задачата за развитие на мозъка. Маските се превръщат във важен аспект от инициацията при жените, тъй като в даоистката […]

  По-подробно

Жена >> Нови видеоклипове

 • Даоистка йога за жени. Дао на матката

 • Ежегоден женски фестивал «Багра», 2023

 • Международен женски фестивал “Багра”

 • Даоистко направление „Пътят на Истинната дева“

 • Цайхун Шаонюй (Галинка Бекчиева). Даоистки практики за жени

 • The Perfect One. Храмовая йога

 • Дзие Кун. Даоистка алхимия за жени

 • Олег Черне. 100 въпроса за женското развитие. Общи въпроси

 • Олег Черне. 100 въпроса за женското развитие. Жената и алхимията

 • Олег Черне. 100 въпроса за женското развитие

 • Олег Черне. 100 въпроса за женското развитие. Духовната сила на жената

 • Олег Черне. 100 въпроса за женското развитие. Учител и традиция

 • Даоистка йога за жени. Разсъждение за развитието на женското тяло

 • Даоистка алхимия за жени. Съзнанието на Истинната дева

 • Даоистка йога за жени. Пътят на Истинната дева

 • Даоистка алхимия за жени. Изкуство за построяване на Истинното тяло

 • Олег Черне. Лекция „Храмови танци“. Купи

 • Девет възела на знанията: 1-ви възел. Пробуждане

 • Девет възела на знанията. 2-ри възел. Самопознание

 • Девет възела на знанията. 3-ти възел. Зацепване

 • Девет възела на знанията: 4-ви възел. Закрепване

 • Лекция на Олег Черне „Пътят на жената“. Купи

Вижте всички видеоклипове на Олег Черне

Жена >> Блог

 • Природата на съвършенството

  Природата на съвършенството

  Природата на съвършенството е заложена в човека от момента на раждането му. Това е съзнанието, което представя егрегора на съвършенството. Във всяка духовна традиция съществува егрегор, или енергийно поле, което излъчва светлинни вълни с определена […]

  По-подробно
 • Пътят на жената

  Пътят на жената

  Пътят на жената не представлява някаква частност, а има общо пространствено значение. В законите на нашето пространство жената представя онази възможна и дадена й по природа цялост, която може да се носи и реализира в […]

  По-подробно
Всички блогове на Олег Черне