Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne
Пътят на жената. Запис лекция Олега Черне
Oleg TCHerne video

Пътят на жената

Олег Черне. Лекция

Пътят на жената не представлява някаква частност, а има общо пространствено значение. В законите на нашето пространство жената представя онази възможна и дадена й по природа цялост, която може да се носи и реализира в живота. Така, на практика, вътрешният свят на жената е в конфликт с външния и обратното.

И ако в детството (да кажем до 12-годишна възраст) цялата й природа е насочена към защитата на вътрешния й свят, то когато е вече на 14 години, вътрешното се разопакова и водеща роля започват да играят ориентирите, създадени чрез възпитанието и мисленето. Ако развитието на момичето, девойката или жената не се изгражда въз основа на вътрешна хармония, се стига до нарушение не само на вътрешния свят, но и на външната среда, с която тя взаимодейства.

Затова правилното или по-скоро вярното развитие на жената е най-важното условие за всяко общество, което трябва да бъде насочено преди всичко към женското развитие, а не към експлоатирането на жената и нейната хармоничност във всички сфери на потребителския живот. И така, няма как да говорим за развитие, без да придадем особен статус на развитието на женската природа.

Разбира се, когато става дума за пътя на жената, би било опасно всичко да се свежда до определения и въпросът да се обсъжда от позиции, обезсмислящи самото обсъждане. Важно е да се постигне ясно разбиране на този процес като цикъл, който разкрива статуса – както физическия, така и енергийния и умствения.

Всеки път е опит, но той може да има или реакционна основа или ментална, и тогава сме в състояние не само да разбираме и правим изводи, но и основавайки се на тях, да преустройваме и да усъвършенстваме себе си. Разбира се, за всеки път е необходима достатъчно сила и умение да я акумулираме, а това е и основната задача за жената на пътя.

Продължителност на филма: 1 час 11 мин.
Аспект на екрана: 16:9

INBI България, INBI Даоистка алхимия

Покупка

  • Внимание! Купуването и гледането на убечни видеа и записи е достъпно само за регистрирани потребители! Моля, уверете се, че сте влезли в личния си профил, преди да направите поръчката.
  • Линк с достъп на закупения видеозапис ще Ви бъде изпратен както на Вашия имейл с потвърждение на поръчката, така и добавен и достъпен във Вашия личен профил.
  • Видеозаписът може да гледате чрез медийния плейър на страницата на закупения продукт.
  • В създаването на видеозаписите се вложен много труд и те са интелектуална собственост на автора и не подлежат на по-нататъшно разпространение.

Препоръчваме по темата