Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Парфюмер

В цялата си история човечеството се опитва да се промени и усъвършенства, като един от основните инструменти за осъществяването на тези промени е ароматът. С течение на времето това знание се превръща в наука за аромата, която намираме в редица традиции. Ароматът навлиза дълбоко в живота на човека и мнозина дори не осъзнават, че миризмите отдавна предизвикват рефлексивна реакция. Дори самият човек се превръща в източник на тази рефлексия, а несъзнателното отношение към ароматите причинява видими вреди.

Дълго време ароматът е част от програмата за укрепване на жизнените сили, за пречистване и подхранване на човешкия организъм. Непосредственото тактилно възприемане на аромата предопределя и характера на взаимодействието с него, като основна роля тук играе мана – силата на етерното поле на аромата.

Всъщност ако цялата ни жизнена дейност се базира на дишането, тогава какво друго може да бъде възприето от човек в такава дълбочина, ако не дишането на етера? От това естествено следва, че обонянието е основният инструмент, оказващ влияние върху жизнената ни дейност, като това влияние включва реакцията към миризмите и ароматите, които вдишваме.

Развитието на знанието, свързано с работата с ароматния етер се разкрива напълно в понятието „парфюмер“. Това е човек, който е едновременно алхимик, шаман, натурфилософ, дегустатор и физик. Той е представител на науката за подхранването с аромат, както и науката за прилагането на амрита. Чрез тази наука достигаме най-висшите възможности за възприемане на аромата.

Парфюмер >> Материали

 • Физика на вярата

  Физика на вярата

  Античността завещава на средновековието едно особено понятие – Мана, свързано с духа на етера. Първоначално древните маори считат етера за едно от космичните полета. Но със загубата на способността за възприемане на различните полета, „мана“ […]

  По-подробно
 • Мана. Интегрални полета

  Мана. Интегрални полета

  Мана е понятие, свързано с етерното поле. В античността разбирането на понятието мана било даденост, то не изисквало определяне. Мана била естествено възприемана като тялото на пространството. Всички етноси живеели в съгласие със силата на […]

  По-подробно
 • Дишане с амрита

  Дишане с амрита

  Според индийските пурани силата на мана (етерът, с който се хранят получовеците-полубогове) прониква в пространството на земята. Тази сила е била използвана от небесните жители и висшите полета (други нива на макрокосмоса), но самият еликсир […]

  По-подробно