Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Багуа

Системата на багуа има дългогодишна, хилядолетна история. Според преданието, системата от линии-триграми гуа (Gua, 卦) е представена най-напред от легендарния китайски император Фу Си (Fu Xi, 伏羲, 2852–2738 пр.н.е.). Методите и техниките на гуа представляват специален похват за взаимодействане с пространството.

Чак до 12 век пр.н.е. традицията била предавана устно, затова е трудно да се определи целият спектър от първоначални представи в системата багуа. Тя е едновременно гадаене, ритуал, фъншуй, алхимична практика, свързана с преобразуването, и приложна система багуа-джан (Ba Gua Zhang, 八卦掌), която включва всичко и същевременно служи като бойно изкуство.

Багуа >> Материали

 • Багуа-джан

  Багуа-джан

  Системата на багуа има дългогодишна, хилядолетна история. Според преданието, системата от линии-триграми гуа (Gua, 卦) е представена най-напред от легендарния китайски император Фу Си (Fu Xi, 伏羲, 2852–2738 пр.н.е.). Методите и техниките на гуа представляват […]

  По-подробно
 • Багуа. Първопорядък

  Първопорядък

  Първичният ред в даоистката традиция е свързан с областта около планината Тайхъ, или Уданшан, където Бао Си от Поднебесната усвоила деветте вида енергия. Бао Си, която била зачената от слюнката на дракон, имала свръхчувствително възприятие, […]

  По-подробно
 • Почитание към небето и земята. Ритуал на Небесното проникновение.

  Почитание към небето и земята. Ритуал на Небесното проникновение

  Небесата създават божествени неща; светият мъдрец ги ползва като образец. Небето и земята се променят и преобразяват; мъдрецът им подражава. В небесата висят изображения, които показват късмет и нещастие; светият мъдрец ги възпроизвежда. Жълтата река […]

  По-подробно
 • Багуа длан

  Багуа длан

  Дланта задава специфична организация в тялото, продиктувана в най-висшата си форма от деветте усилия, свързани със схемата лошу (схемата на Великия ред, Luo Shu, 洛书). Дланта осъществява специален тип връзка и води до вътрешно преобразуване. […]

  По-подробно
 • Триграма код на силата

  Триграма — код на силата

  Всяка триграма е код на силата, който описва един от секторите на сферата на макрокосмоса. Осем сектора образуват пълна сфера и едновременно с това и нейният център. Усилията (плътността) на всеки сектор са различни като […]

  По-подробно

Багуа >> Нови видеоклипове

 • Лекция “Даоистка алхимия в движении”. Олег Черне

 • ЧОМ. Power of Taiji Fan. Сила веера тайцзи

 • Багуа-джан – учение за хармонията

 • Дзие Кун. Лекция „Метод. Хармония“. Купи

Вижте всички видеоклипове на Олег Черне

Багуа >> Блог

Всички блогове на Олег Черне