Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Багуа длан

Багуа длан

Дланта задава специфична организация в тялото, продиктувана в най-висшата си форма от деветте усилия, свързани със схемата лошу (схемата на Великия ред, Luo Shu, 洛书). Дланта осъществява специален тип връзка и води до вътрешно преобразуване.

Дланта има персонален рисунък, характерен за отделния човек, и универсален рисунък, свързан с Небесния ред. Небесният модел на ръката се оформя от деветте писмена, или усилия, свързани с енергийната активност на дланта. Тези усилия се задействат от костите на китката и центъра на дланта, където се свързват костите на китката и пръстите. Това прави дланта вместилище на Деветте дворци, които регулират циркулацията на енергията в китката.

Дланта се разглежда от перспективата на законите на движение и покой. Чрез работа с китката можем да проявим уникалната небесна същност на дланта. Това е възможно с помощта на системата багуа-джан, благодарение на осемте усилия на дланта. Те са сгъване, извъртане, завъртане, напрягане, натягане, обръщане, разтягане, усукване.

Дланта определя в природата ни множество прояви на законите за вътрешната форма, основаващи се на принципите за макрокосмичния строеж. Тези усилия създават силата дзин, която се усвоява чрез самата длан, и такава длан се нарича длан със „силата на тигъра“. Дланта, която носи силата на тигъра, се разглежда като цинобърно поле (поле на възпроизвеждащата сила), способно да изработи съставките на дзин (природата на формиране на вътрешната сила) и ги абсорбира чрез същите изработвани усилия. В основата на всичко това е способността или неспособността да се поддържа и развива костния мозък с помощта на дланта (чрез деветте двореца).

Дланта задава порядъка не само на ръката, но и на цялото тяло. Такава е нашата анатомия, чието познание е в основата на концепцията на даоистката медицина. Работата тук се свежда до изработването на следните три усилия:

 • На напрежение (ли, Li)
 • На натягане (шън, Shen)
 • На събиране (тоу, Tou)

Самата длан е представена от еликсира на китката (джандан, zhang dan). Така, дланта е великият трансформатор, „източник на промяната“. Освен това, чрез позицията и промяната, тя задава и вътрешното движение, което може да достигне до всички крайници на тялото (ръце, крака, теме). Така дланта представя природата на вътрешна трансформация и се разглежда от перспективата на различни усилия, асоциирани с природата на Небето, Земята и Човека.

В Багуа-джан има осем основни модела на дланта и на всеки от тях отговаря една от триграмите:

 1. Дланта Кун. Длани, които упражняват натиск надолу (сячън-джан, Xia Chen Zhang).
 2. Дланта Цян. Длани, поддържащи небето (тяотиен-джан, Tiao Tian Zhang).
 3. Дланта Кан. Длани, които обхващат топката (баоци-джан, Bao Qiu Zhang).
 4. Дланта Ли. Длани, които обхващат луната (баоюе-джан, Bao Yue Zhang).
 5. Дланта Сун. Длани, поддържащи копие (тяоциен-джан, Tiao Qiang Zhang).
 6. Дланта Джън. Длани, тип „риба“, Ин-Ян (Ин-Ян Юе Джан, Yin Yang Yue Zhang).
 7. Дланта Гън. Длани, насочени към Небето и фиксиращи Земята (джитиен-хуа диджан, Zhi Tian Hua Di Zhang).
 8. Дланта Дуй. Длан, която тласка воденични камъни (туеймо-джан, Tui Mo Zhang).

Багуа длан

Всяка от осемте първични триграми отговаря на определена зона на дланта, наричана Дворец. Формата на усилието на дланта преобразува измененията, които се проявяват в трите основни линии – на Небето, Човека и Земята. Освен това самата длан се разделя според принципа на триграмите на следните части:

 • Външната страна на дланта – триграмата Цян
 • Вътрешната страна на дланта – триграмата Кун
 • Китката – триграмата Джан
 • Палецът – пренаталността, триграмата Кан
 • Показалецът – постнаталността, триграмата Ли
 • Средният пръст – оста, триграмата Гън
 • Безименен пръст – промяната, триграмата Сун
 • Кутре – реброто на дланта, триграмата Дуй

Така, китката играе важна роля в даоисткия мистицизъм и развива природата на духовността, или мислите, като по този начин се превръща в тяло на мислите (подобно на тулпа в будизма и индуизма) със свое намерение и съсредоточеност. Тъй като определени възможности се постигат единствено в китката, може да се говори за създаване на съзнание в китката или сияние в китката.

Багуа дланБагуа длан

Това съзнание има осем светимости и е свързано с Голямата мечка – звездата, обвързана с диаграмата лошу върху черупката на костенурката. Въртенето на Голямата мечка около Полярната звезда отразява пиктограмата, изрисувана върху черупката. Когато разглеждаме небесната сфера в покой, получаваме статична Голяма мечка и статична диаграма фуси. В движение получаваме активността на деветте звезди на Голямата мечка:

 1. Звезда на Небесната опора (тиеншу-син, Tian Shu Xing, 天枢星). Алфа звезда в съзвездието Голяма мечка. Триграма Кан.
 2. Звезда на Голямата порта (тиенсюен-син, Tian Xuan Xing, 天璇星). Бета в Голямата Мечка. Триграма Кун.
 3. Звезда на Запазване на наличното (тиенлу-син, Tian Lu Xing, 天禄星). Фекда в Голямата Мечка. Триграма Джън.
 4. Звезда на Небесното равновесие (тиенцюeн-син, Tian Quan Xing, 文曲星). Делта в Голямата Мечка. Триграма Сун.
 5. Звезда на Нефритената ос (юхън-син, Yü heng Xing, 玉衡星). Епсилон в Голямата Мечка. Монада Ин-Ян.
 6. Звезда Ритъм на светлината (кайян-син, Kai Yang Xing, 武曲星). Зета в Голямата Мечка. Триграма Цян.
 7. Сияеща звезда (яогуан-син, Yao Guang Xing, 摇光星). Това е Голямата мечка. Триграма Дуй.
 8. Звезда на Пронизващите лъчи (дунмин-син, Dong Ming Xing). Звезда Алкор (втора в двойната звезда Мицар). Триграма Гън.
 9. Звезда с Приглушена светлина (ин гуан-син, Yin Guang Xing). Звезда Лаланд 21185. Триграма Ли.

Багуа длан

Дланта представя в тялото ни Амулета на Небето. В даоизма дланта е разглеждана като съд, с чиято помощ Небето предава силата си на човека. Тази велика основа съответства на учението на школата на Небесните наставници (Тиенши дао). В представите на даоистите дланта има две части – земна и небесна, които са свързани в дланта. Благодарение на това дланта играе важна роля във вътрешната алхимия. Даоистките учители казват, че „Както всички хора трябва да се подчиняват на Императора, така и тялото трябва да се подчинява на дланта“. Като особено силна се счита дланта, която може да създаде цинобър. А от друга страна, дланта без сила не може да се счита за истинска.

Притежаващата сила длан има способността да материализира Амулети в пространството чрез движението или меча. Такава длан може да призовава и духове, и тогава тя започва да действа като „магическа длан“, като в този случай положението на китката започва да има ритуално значение.

Първоначално, усилията на дланта представляват просто докосване до свръхестествените сили и нямат фиксирана форма. С развитието, дланите се превръщат в инструмент на различни магични техники и получават фиксирано значение. На практика, фиксирането на дланта става възможно благодарение на техниката Стъпките на Юя. Благодарение на удържането на усилието в дланите те придобиват качеството на „длани на Голямата мечка“ и представят висшия порядък на вътрешната алхимия.

Автор: Дзие Кун (Олег Черне)

INBI Даоистка алхимия, INBI България

Видео

 • Багуа-джан – учение за хармонията

Препоръчваме по темата