Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Дао

Дао >> Нови видеоклипове

 • Даоистка алхимия. Метод: геометрия

 • Основата на алхимичната работа. Даоистка медитация

 • Учителя Дзие Кун

 • Даоистка алхимия. Установяване на съвършеното съзнание

 • Цигун за вътрешна сила

 • Лекция “Сърцето на съвършенната истина” Олег Черне. Купи

 • Олег Черне. Лекция «Изкуство за построяване на геометрията на тялото». Купи

 • Лекция «Знанието за малката дъщеря Дуй» Дзие Кун

 • Лекция «Знанието на средната дъщеря Ли». Дзие Кун

 • Дзие Кун. Лекция: «Съзнание и подсъзнание в даоистката алхимия»

 • “Лекар, но не точно” фрагмент от лекция на Дзие Кун по програмата “Дълголетие”

 • Лекция «Бариери в тялото» на Дзие Кун (Олег Черне)

 • Лекция “Даоистка алхимия в движении”. Олег Черне

 • Лекция “Изкуството за постигане на хармония”. Олег Черне

 • Даоистка йога за жени. Дао на матката

 • Олег Черне. „Развитие на дишането на костенурката“. Лекция

 • Ежегоден женски фестивал «Багра», 2023

 • Метод. Изкуството на усъвършенстване

 • Същност на даоистката алхимия

 • Олег Чернэ. Даосская алхимия: зацепление

 • Международен женски фестивал “Багра”

 • ЧОМ. Power of Taiji Fan. Сила веера тайцзи

 • Цайхун Шаонюй (Галинка Бекчиева). Даоистки практики за жени

 • Дзие Кун: Ли Тегуай “Метод на изцеряване”

 • Багуа-джан – учение за хармонията

 • Програма „Дизайн на тялото“

 • Олег Черне. Лекция «Метод. Съсредоточаване». Купи

 • Олег Черне. Лекция „Метод. Ритъм“. Купи

 • Дзие Кун. Лекция „Метод. Пропорция“. Купи

 • Дзие Кун. Лекция „Метод. Хармония“. Купи

 • Дзие Кун. Лекция „Метод. Напълване“. Купи

 • Тайдзи. 13 формули за построяване на геометрията на тялото. Първа формула

 • Дзие Кун (Олег Черне). Лекция „Тайдзи-цюан – изгубените знания“

 • Дзие Кун (Олег Черне). Даоистка медитация

 • Даоистка йога за жени. Разсъждение за развитието на женското тяло

 • Даоистка йога за жени. Пътят на Истинната дева

 • Даоистка алхимия за жени. Изкуство за построяване на Истинното тяло

Вижте всички видеоклипове на Олег Черне

Дао >> Блог

Всички блогове на Олег Черне