Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Човешката природа не казва нищо за човека изобщо

Човешката природа не казва нищо за човека изобщо

Драконът е субстанция, съчетаваща форма и материя. Подобна субстанция в човека е съвкупността на душата и тялото. Интересно е, че в алхимията съчетанието материя – форма се възприема като същностната основа на познанието.

Същността на определена част от тялото представлява не само нейната форма, но и енергийните й свойства. В противен случай няма как да разберем разликата между различните съдове на тялото.

Същността е всъщност одухотвореност, която дава възможност да опознаем както енергията, така и формата. Така можем да използваме различни части от тялото като опора в развитието. Тялото става единно и се сдобива с девет върха. Това ни дава възможност да отваряме и свиваме на ставите.

Тялото изисква постоянно претопяване. Разумът не бива да следва наличното тяло, напротив. Невъзможно е да се построи пропорционално тяло, ако не се постигне пропорционалност при деветте върха, населявани от деветте дракона. Природата на тялото може да бъде разбрана по различни начини, но първо трябва да имаме не само какво да измерваме, но и триъгълник и пергел.

Да опознаеш тялото си означава да опознаеш себе си и да намериш опорите за духа си. Тялото е съвкупност от одушевеност, неодушевеност и разум. Сама по себе си визуално възприеманата форма на тялото не е показател, че то е одушевено или разумно.

В съвременния свят тялото се възприема като външен вид или просто се определя, но това не носи разбиране за вътрешната му организация. По този начин всъщност тялото не се определя спрямо индивида, а същевременно индивидът често се определя спрямо тялото.

Ето защо понятието „човешка природа“ не казва нищо за човека въобще. Човек, който не познава природата на целостта, представлява само условие за наличните задачи и функции. Така тялото му е напълно забравено и не се отличава от козметичните форми, които се произвеждат с трупове. Истинното тяло е тяло, с правилно построена вътрешна пропорционалност. Само тази вътрешна пропорционалност може да създаде необходимите условия за възприемането.

Автор: ЧОМ (Олег Черне)

7 юли 2022

INBI Даоистка алхимия

Препоръчваме по темата