Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne
Книга "Отшелник. Метод"
Oleg TCHerne book

Отшелник. Метод

Печатно издание.

Тази книга е предназначена за разбиращи и търсещи хора. В нея се опитах да изложа основите на грамотното развитие на човека и да покажа какво представлява развитието изобщо.

Това е една книга за изкуството да се възпитава живота, в основата й лежи моят 30-годишен преподавателски опит, осъществен по цял свят. Методът е това, което ми позволи да участвам в реалното израстване в развитието, а не просто безмозъчно да приемам една или друга система, просто защото пътят ми се е пресякъл с нейния. Методът е това, което ми позволи да структурирам знанието, така че да разбера как да премина през вратата. Методът е онова, което ми помогна да спирам, да се връщам и да започвам всичко отначало. Методът е това, което ми позволи да контролирам собственото си «аз», собственото си его.

Школата на Джан Дао-лин (наречена „Петте мерки ориз“ и известна още като Пътят на Небесните наставници или Пътят на Истинното единно), всъщност става първата школа, която преподава не просто знания, а методи на познание. Особено интересна е нейната концепция за Петте планини или изкуство на освобождаване от мястото, което предполага освобождаване от времето или освобождаване от смъртта. На тази база се определят пет мерки за практическо действие и така се формира метод, основан на пет принципа.

Прочети откъс от книгата

Този откъс от книгата за онлайн прочит се предоставя с разрешение от автора.

Отшелник. Метод
Купи книга “Отшелник. Метод”

 

Метод на петте практики

 • Метод за пречистване на костния мозък или метод на истинното напълване. Насочен към регулиране и контролиране на вътрешното пространство (пространството на тялото) и външното пространство.
 • Метод за укрепване на единното или съхраняване на единното.
  Познанието за пропорцията е теория за балансиране на наличното, или борба с пространството на времето, което може да бъде променено чрез обвързването му в условно времеви характеристики. Методът е насочен към създаване на Единното.
 • Укрепване на свързващото тяло. Свързващото тяло, или сухожилията, е тялото, което определя синхронизацията на всички тела, а това е важно за изграждането на единното. То играе ключова роля още за задаването на посока на движение, ориентир, базиран на вътрешната сфера – условие за усилието на оста. Важен етап за изкуството на растежа и умножаването. Формирането на оста е знанието за Голямата мечка.
 • Метод на “Небесните писмена”, или метод за опознаване на висшата сфера. Насочен към възстановяване на единството с макрокосмоса. Основан на изкуството за развитие на концентрацията. Свързва се с теорията за съсредоточаването.
 • Метод на Нефритовия император, или метод на кристализацията. Този метод е основан на знанието за ритъма и се превръща в главния сред постигналите безсмъртие, затова се нарича още методът на Осемте безсмъртни.

Теорията на Петте планини формира конкретни практически действия, които фокусират всички практики около следните пет задачи: дишане, регулиране на енергията, естествено възприемане и синхронизация, разкриване на единното чрез усъвършенстване на пропорцията и изкуството на съхраняването му. Самите практики са разделени не според наименованието, а според геометричния модел.

 

Геометричен модел на практиките

Има Преднебесна мяра, има и Следнебесна мяра, очертана от рисунъка на река Хуанхъ (Хе-ту). В нея е заложен алгоритъмът на развитие, който се основава на геометрията на структурата, очертана в писанията на река Лошу, където е заложено най-важното – мярата на знанието и мярата за знанието. Нищо не може да се развие, ако няма мяра, тъй като мярата е условие за растежа и запазването на семето. Тоест, тя е лишена от разпад, дисхармония и най-важното – смърт. Мярата не може да бъде отменена, тя не може да бъде заменена. Мярата може само да се опише. Но само друга мяра може да опише мярата. Геометричният модел на практиките на Мярата, който описва мярата, е всъщност Методът.

Тази книга е предназначена за онези, които все още могат да четат и слушат, чиито очи не са замъглени и чиито уши не са запушени.

Прочети откъс от книгата

Този откъс от книгата за онлайн прочит се предоставя с разрешение от автора.

Отшелник. Метод
Купи книга “Отшелник. Метод”

Дзие Кун

Дзие КунДзие Кун — това са четиридесет години ежедневна практика, основана на даоисткия път. Този път е минал през различни видове ученичество – от тотално служене и отшелничество до обучаване на хора по целия свят. Този път е формирал в Олег Черне качеството на алхимик с даоисткото име Дзие Кун. Но това сложно ниво не бива да се разглежда от гледна точка на станалото вчера, тъй като истинската алхимия не е път напред или назад, тя е път в дълбочина. Да смяташ себе си за алхимик може само ако познаваш пътя в дълбочина. За алхимията не е важен резултатът, за нея резултат е процесът. И ако има процес, то има и реализация на пътя.

Дълго време алхимичният път и знания за Олег Черне са били само лозунг, поради влиянието на съветската действителност и нейната декларативност. След това обаче идва осъзнаването, че наричайки нещо с име, не само че не се приближаваме към него, а точно обратното – отдалечаваме се.

И повтаряйки дълго време, че светът е илюзия, ние формираме още по-голяма илюзия. Това може да се промени само чрез промяна на степента на съсредоточеност, а не чрез думи и определения, или дори чрез всекидневни упражнения, с които Олег Черне се изтощавал в началото на този път.

„Всяка безмозъчна активност развива безмозъчност. И да се мине през това е още по-сложно. Съществуването на велики учители, отшелници и майстори не ви прави по-добри. Мога да изброя всички, при които съм се занимавал. Но това не е показател за ниво, особено ако не са ви научили да се обучавате. За да разбирате практиката е необходимо изменение на възможността за разбиране, създаване на условия за вникване в практиката и вживяването ѝ вътре във вас. Много неща реално трябва да се променят, да се избегнат вътрешните зависимости. И, по-важното е, да се избяга от защитаването на тези зависимости, приемайки че не е възможно нещо да се случи изведнъж, като бързаме веднага да получим резултат. И ако стомахът ви зависи от храна, дишането – от въздух, а движенията – от мускули, то вие още нищо не сте започнали. Ако мислите не зависят от съсредоточеността и концентрацията, то тях ги няма“ – казва Дзие Кун

 

Купи книга “Отшелник. Метод” за 98 лв.

Видео

 • Дзие Кун. Лекция „Метод. Хармония“. Купи

 • Дзие Кун. Лекция „Метод. Пропорция“. Купи

 • Олег Черне. Лекция «Метод. Съсредоточаване». Купи

 • Олег Черне. Лекция „Метод. Ритъм“. Купи

 • Лекция: “Как правилно да се обучаваме”

 • Лекция «Знанието за малката дъщеря Дуй» Дзие Кун

 • Лекция «Знанието на средната дъщеря Ли». Дзие Кун

Oleg TCHerne bookГодина на издаване: 2012
INBI Даоистка алхимия

Покупка

Обработката на поръчката се осъществава в рамките на 2 работни дни.
След обработката книгата ще бъде предадена на куриерската фирма Спиди за доставка до посочения от вас адрес.

Ако имате въпроси по доставката, може да ни пишете на имейл shop@tch13.market или да се свържете с нас на тел.: 0892 215 824, Таня Кривачка.

Препоръчваме по темата