Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Ритуал

Ритуалът (ritualis) представлява естествен или структуриран порядък от космически, пространствени или практически връзки, които поставят човека в особени церемониални отношения както към околните, така и към пространството. Ритуалът е изпитан метод за протичане на даден процес, традиционно изпълнение на обичаи. Той е порядък, установен от някого или нещо.

Ритуал >> Материали

 • Ритуал

  Ритуал

  Ритуалът регламентира отношенията между хората според човешкия (социалния), земния и небесния план. Формите на човешко поведение са обусловени от определени реакции и рефлексии съгласно културата, традициите или дори образованието, което ги превръща в условни или […]

  По-подробно
 • Ритуалът Шан ди

  Ритуалът Шан ди

  Парите са мяра за човешкото състояние на всички нива на възприемане: от тактилното до емоционално-психологическото. Парите могат да бъдат мерна единица само при условие че гледаме на тях от енергийна гледна точка и не позволяваме […]

  По-подробно

Ритуал >> Нови видеоклипове

 • Мате – напитката на боговете

 • Ежегоден женски фестивал «Багра», 2023

 • Ритуал Фрейи | Ritual of Goddess Freya

 • Международен женски фестивал “Багра”

 • Интервю за шаманската церемония Сан Педро

 • Програма „Реализиране на личната природа чрез Многоизмерния свят“

 • Лекция „Метафизика на богатството. Преображение“. Патроно. Купи

Вижте всички видеоклипове на Олег Черне

Ритуал >> Блог

 • Метафизика на богатството

  Метафизика на богатството

  Защото по-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство. Иисус Христос   Метафизиката на богатството е свързана с природата на придобиването, насищането, напълването, усвояването и обогатяването. Става дума […]

  По-подробно
 • Богатство е кутия за бижута

  Богатство е кутия за бижута

  Истинското богатство следва херметичните принципи и няма нищо общо с желанието за забогатяване. За богатството е важна „кутията за бижута“ – пространството, в което култивираме пари. Богатството не е свързано с понятия като „много“ или […]

  По-подробно
 • Психологический образ человека

  Богатството и човешката психика

  Богатството произтича или от усилията на човека, или от участието му в определен енергиен поток. Това означава, че забогатяването е процес, който остава или неотчетен от човека, или само частично отчетен (налице е умствено съ-участие), […]

  По-подробно
 • Настройка за умножаване

  Настройка за умножаване

  Парите са символ за нещо, което ни напълва, затова е важно да се научим да ги възприемаме като тип енергия. Парите не могат да бъдат цел, те са начин да постигнем достатъчност. Когато разглеждаме парите […]

  По-подробно
 • Ритуал

  Ритуалът

  Ритуалът (ritualis) представлява естествен или структуриран порядък от космически, пространствени или практически връзки, които поставят човека в особени церемониални отношения както към околните, така и към пространството. Ритуалът е изпитан метод за протичане на даден […]

  По-подробно
Всички блогове на Олег Черне