Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Богатство е кутия за бижута

Богатство е кутия за бижута

Истинското богатство следва херметичните принципи и няма нищо общо с желанието за забогатяване. За богатството е важна „кутията за бижута“ – пространството, в което култивираме пари.

Богатството не е свързано с понятия като „много“ или „малко“, а с нашата тоналност, нашия мирис. Както недостигът, така и излишеството водят до гниене и в тази ситуация човек няма избор. Това, което можем да изберем, е да увеличим наличното, да създадем конструкция.

Постигането на това увеличаване и култивиране е най-важната ни задача, тъй като то води до състояние, при което самият процес ни носи удовлетворение, а не резултатът от този процес. Напълването чрез процеса е винаги свързано с усъвършенстване. А усъвършенстването е винаги свързано с нашата менталност.

Метафизиката на богатството е философия на парите, която изисква специфичен тип мислене. Всичко, до което се докосва мозъкът физически, има конкретни биологични и енергийни параметри. Парите са химия, и всяка наша реакция към парите поражда процеси на трансформация или мутация. Затова при взаимодействието си с парите ние или губим, или получаваме енергия.

Онези, които се нуждаят от пари, за да лежат на шезлонга си край морето, нямат нищо общо с богатството, тъй като са се отдали на разложение и утилизация, потопили са се в нисши енергийни дейности, които водят до инертност на съзнанието.

Човекът е човек благодарение на светлината, а светлината се получава от горенето или изработването на вътрешна светлина. Докато утилизацията или минерализацията пораждат природа на растението. А ние трябва да се запитаме: биогориво ли сме или хора, които се стремят към светлината?

Процесът на натрупване на богатство не трябва да пречи не само на вас, но и на пространството, в което енергията може да се съхранява. Когато рушим пространството, ние рушим себе си. А когато рушим себе си, рушим и пространството. Когато се превръщаме в машина за поглъщане на отпадъци, ние подчиняваме себе си на отпадъците. Парите са тригонометрични, те са спирала, която или ни развива, или ни дупчи и пили. Правилната настройка към парите предопределя пътя ни.

Метафизиката на парите е наука за онова богатство, което човек може да познае сам, и което не може да се купи с пари. Това е вътрешното богатство, което представлява правилна организация на нашата менталност, енергия и тяло.

Богатството ни дава възможност да се впишем в пространството, което обитаваме, но какво е това пространство? Докато то е място, в което човекът е само страничен продукт, богатството се състои в това да станеш човек, да постигнеш определено ниво на съзнателно участие в собственото си съществуване. Единствено управляването и боравенето със съзнанието може да създаде нещо като предпазна възглавница.

Мисленето ни е много важно, но важно е и природното богатство, което има свое ДНК. Заради биологичния ни модел ние се нуждаем и от примитивни възбуди като парите, които ни превръщат в примати. Така често желанието за пари става по важно от самото им притежаване.

Зависимостта и придаването на стойност на материалното в живота са характерни за нискочестотното пространство. Богатството и ценността може да разбере истински единствено онзи, който борави със съзнанието си, а не е подчинен на собствените си реакции. Метафизиката на богатството е свързана с метафизиката на мозъка и развиването на неговата сила. Именно силата на мозъка е това, което ни дава възможност да увеличаваме и използваме нисшата енергия, тя ни напълва.

Парите или ни дават възможност да използваме енергията на всички нива на съществуването си, или ни използват на физическо ниво. Погледнете хората с пари, психиката им. Най-опасно е да си подвластен на нещо, да зависиш от него. Менталната настройка най-трудно може да се обясни, тъй като в това отношение изначалната настройка на човека е решаваща. И ако не разбираме това, се превръщаме в жертва на завистта, тщеславието и насладата от използването на другите, т.е. вредни навици, които не можеш да спреш просто с „не прави така, лошо е“. Тези изработени реакции трябва да се заменят с вътрешно напълване. Богатството е недостъпно за онзи, който зависи от желанията си.

Автор: Глеб Ду (Олег Черне)

23 ноември 2021

INBI България

Препоръчваме по темата