Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Съзнание

Процесът на опознаване и, най-важното, разбирането на начините за преминаване на пътя на развитие са невъзможни без да сме разбрали природата на собствения си мозък и без да сме разкрили неговите възможности за преобразуване и усъвършенстване.

Метафизиката на мозъка изследва възможностите на мозъка и начините за реализирането им. Възможностите на мозъка се променят в зависимост от степента на изработваното в него усилие, както и под влияние на различни колективни и егрегорни фактори. Всеки процес, свързан с мозъчната дейност, се поражда от дейността на вътрешноанатомичните ни системи и външните системи (поведението).

Изкуството на построяване на мозъка се основава както на външната, така и на вътрешната природа на функциониране на мозъка. Външната структура е самото тяло на мозъка, а вътрешната е свързана с работата на съзнанието и неговата способност (или неспособност) да активира вътрешното усилие.

+Метафизиката на мозъка

Метафизиката на мозъка изследва възможностите на мозъка и начините за реализирането им. Възможностите на мозъка се променят в зависимост от степента на изработваното в него усилие и под влияние на колективни и егрегорни фактори. Истината на знанието се крие не в наличието му само по себе си, а в процеса на опознаване. Метафизиката на мозъка създава възможността да бъдем отворени към познанието и да поддържаме потребността от познание.

+Архитектура на мозъка

Архитектурата на мозъка създава постнаталното усилие, което зависи до голяма степен от сакралната анатомия на мозъка, т.е. от нашите скрити възможности. Тези възможности могат да бъдат заложени по природа, но непроявени, или да бъда изработени.

Невронните връзки съществуват на три нива – нисше, средно и висше, и за да разберем процеса на изработване на висшите и дори средните невронни връзки, простата анатомия няма да ни бъде достатъчна. В мозък с непостроена архитектура се изработват основно нисши връзки, а висшите, дори и да се формират, често се разпадат. За да разберем архитектурата на мозъка трябва да познаваме типовете мозък, сакралната анатомия и Дворците на мозъка.

+Алхимия на мозъка

Алхимията на мозъка е истинно усъвършенстване, чрез което се формират тялото на мозъка, тялото на съзнанието и тялото на мислите. Този процес дава практическите знания за функциите, свързани с мозъка. Това е може би най-важното знание от гледна точка на развитието на човешката природа.

Мозъкът може не само да осъществява вегетативни биохимични функции, но и да генерира, усвоява и трансформира енергия. Това е основната същност на алхимията на мозъка – пътят на усъвършенстване на съзнанието, като същевременно съзнанието усъвършенства нас, цялото ни същество. Алхимията на мозъка дава реална възможност да интегрираме процесите на развитие в природата на своето тяло, мозък и дух.

+Интегрално съзнание

Интегралното съзнание (Оракулно съзнание) е състояние на съзнанието, което обединява едновременно напрежението, настройката и оперирането със съзнанието и прорицанието. Интегралното съзнание има две възможности – за настройване и за опериране.

В античността оракулите имали определени свойства, свързани с възможността както на съзнанието на човека, така и със съзнанието на мястото. Оракулите имали важната способност да се абстрахират от разрушителните процеси. Интегралното съзнание изразява множество принципи, свързани с опознаването и разбирането на различни начини за материализиране на мислите.

Съзнание >> Материали

 • Алхимия на мозъка. Руни

  Алхимия на мозъка. Алхимия на руните

  За древните скандинавци загубата на настройката на мозъка била равносилна на смърт. В началото на развитието на скандинавската култура нейните представители се безпокоели не за онова, което се случва след живота на Земята, а по-скоро […]

  По-подробно
 • Интегрално съзнание (Оракул)

  Интегрално съзнание (Оракул)

  Интегралното съзнание е вид съзнание, обединяващо множество функции на мозъка, които представляват както самостоятелен източник на съзнателни импулси, така и смесен източник. Интегралното съзнание е уникално позициониране на ума и природата на мозъка като цяло. […]

  По-подробно
 • Руническа йога

  Руническа йога

  Руническата йога е интегрално понятие, основано на умствения ресурс на руните, които насочват човешкото съзнание, така че да постигне единство с основата на света, която също представлява определен вид съзнание. Основната задача на руническата йога […]

  По-подробно

Съзнание >> Нови видеоклипове

 • Даоистка алхимия. Установяване на съвършеното съзнание

 • Дзие Кун. Лекция: «Съзнание и подсъзнание в даоистката алхимия»

 • Лекция “Мистична сила”. Олег Черне

 • Ежегоден женски фестивал «Багра», 2023

 • Лекция «Пространство и човек». Олег Черне

 • Ритуал Фрейи | Ritual of Goddess Freya

 • Окултният ковид. По-подробно

 • Международен женски фестивал “Багра”

 • Олег Черне. Лекция «Метод. Съсредоточаване». Купи

 • Олег Черне. Лекция „Мозък, съзнание, мисъл“. Купи

 • Олег Черне. Лекция „Видове мозък“. Купи

 • Дзие Кун (Олег Черне). Лекция „Архитектура на мозъка“. Купи

 • Дзие Кун (Олег Черне). Лекция „Мозък и карма“. Купи

 • Лекция „Метафизика на богатството. Преображение“. Патроно. Купи

 • Лекция „Структура на времето”. Олег Черне. Купи

 • Даоистка алхимия за жени. Съзнанието на Истинната дева

Вижте всички видеоклипове на Олег Черне

Съзнание >> Блог

 • Изкуствен интелект, здравей!

  Изкуствен интелект, здравей!

  Какво представлява изкуственият интелект? Неразбиране на интелекта? Самият факт, че се използва подобно определение, говори за липса на разбиране какво представлява интелектът изобщо. Интелектът е начин на мислене, променящо се усилие, основано на осмислянето на […]

  По-подробно
 • Руническо съзнание

  Руническо съзнание

  Руническото съзнание е автоморфна форма, образувана при определени условия, задавани от руните. Тази форма се характеризира със специфичен тип функциониране на молекулата или клетката – т. нар. пространствена клетка или неврон. Тази пространствена клетка представлява, […]

  По-подробно
 • Човешката природа не казва нищо за човека изобщо

  Човешката природа не казва нищо за човека изобщо

  Драконът е субстанция, съчетаваща форма и материя. Подобна субстанция в човека е съвкупността на душата и тялото. Интересно е, че в алхимията съчетанието материя – форма се възприема като същностната основа на познанието. Същността на […]

  По-подробно
 • Умните хора

  Умните хора

  Умните хора са хора, които живеят, отдадени на процеса, без да се отклоняват встрани. Те могат да следват собствения си план за съществуване и да градят поведението си, както се казва, три крачки напред. Умните […]

  По-подробно
 • Взаимодействие на практикуващия с пренаталната енергия

  Взаимодействие на практикуващия с пренаталната енергия

  Пространството е особена единица на съществуване на макрокосмоса, в която освен понятието за триизмерно пространство има и интегрално такова. Това формира в пространството времeви и невремеви фактори на съществуването. В същото време, говорейки за пренаталност, […]

  По-подробно
 • В търсене на щастието

  В търсене на щастието

  Всички търсят щастието в отношенията си с околните. Търсят щастието, защото то е желана цел. Желана цел е, защото за желанията не се плаща. И хората съсредоточават целия си живот върху това да развиват в […]

  По-подробно
 • Пътят на духовната чистота. Африканският оракул

  Пътят на духовната чистота. Африканският оракул

  „Африканският оракул“ е понятие, което надхвърля границите на линейното възприятие и разбирането за „оракул“ в частност. То е свързано преди всичко с пътя на духовната чистота. Африканският оракул засяга взаимодействането с потока и изграждането на […]

  По-подробно
 • Оракул

  Оракул

  Оракулът е явление, характеризиращо се с определена форма, геометрия и честотност на съзнанието, което поражда специфични психични, енергийни и физически връзки в съзнанието. Тези връзки водят до развитието на различни мозъчни функции, благодарение на които […]

  По-подробно
 • Природата на съвършенството

  Природата на съвършенството

  Природата на съвършенството е заложена в човека от момента на раждането му. Това е съзнанието, което представя егрегора на съвършенството. Във всяка духовна традиция съществува егрегор, или енергийно поле, което излъчва светлинни вълни с определена […]

  По-подробно
 • Мозък

  Мозък

  Мозъкът е истинното тяло на човека, формиращо както условията за нашето съществуване, така и настройката и връзките в тялото. Той представлява многоизмерна структура с диференцирана система от връзки и управление. За развиващия се човек е […]

  По-подробно
Всички блогове на Олег Черне