Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Умните хора

Умните хора

Умните хора са хора, които живеят, отдадени на процеса, без да се отклоняват встрани. Те могат да следват собствения си план за съществуване и да градят поведението си, както се казва, три крачки напред. Умните хора не се поддават на суетата и кавгите, те не позволяват да се създадат условия за появата и развиването на безпокойство, което естествено да премине в страх.

Умните хора възприемат онова, към което са решили, че ще насочат вниманието си. Те не натрапват собствената си позиция на другите, а могат да разчитат на собственото си мислене и най-вече на собствената си хармоничност. Тук всъщност можем да поставим равенство между умния човек и хармоничния човек. За умния човек е важно какво може да каже на себе си, той е човек, който умее да се вслушва в себе си. И това го отличава от глупавия, който не умее да слуша себе си, и дори другия слуша само условно. Глупавият е всъщност именно човек, който не е постигнал хармония.

Често, изобличавайки глупавите и реагирайки на глупавите, мнозина, които считат себе си за умни, всъщност крият собствената си глупост. Човек не може да живее заради нещо и в името на нещо, ако не умее да постигне баланс – във всичко, включително и вътре в себе си. Достатъчно е да живееш „за“, а не „против“, за да не допускаш в себе си ненужното, да не го вграждаш в себе си, създавайки една неконтролируема действителност. Умните хора разчитат на реалността, която живеят и разбират, а не на онази, която води до разпад и не ти помага да разбереш в каква действителност живееш.

Умните хора не поставят себе си над другите, но и не се поддават и не следват онова, което не е свързано с духовните им потребности. За умните хора душевната потребност е важна, защото тя е условие за поддържането на най-висшата природа в тях, на най-висшата действителност. Те се стремят да усъвършенстват тази потребност.

За да живеем като умните хора, трябва да можем да боравим със собственото си съзнание и да умеем да удържаме висшите настройки. Всяко настройване към нисшето го поддържа и представлява приплъзване към живот в друг поток, в друга реалност – към реалност, която на практика не съществува. Умните хора не живеят в измислен, въобразен (било и от самите тях) свят. И ако не са открили и познали действителния свят, те го търсят постоянно.

Ето защо най-опасно е да живееш не в контролируемата действителност, а да се подхлъзнеш и поддадеш на реакциите.

Автор: Шаабан (Олег Черне)

7 април 2022

INBI Даоистка алхимия, INBI България, DaoWoman

Препоръчваме по темата