Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne
Архитектура на мозъка. Лекция на Олег Черне
Oleg TCHerne video

Архитектура на мозъка

Дзие Кун. Лекция

Архитектурата на мозъка е изключително важно понятие за изучаващите структурата на мозъка. Опознаването на архитектурата на мозъка ни помага да разберем различни аспекти на процеса на образуване на неврони.

Като цяло, архитектурата на мозъка оформя природата на постнаталното усилие, която зависи до голяма степен от сакралната анатомия на мозъка, т.е. от скритите ни възможности. Тези възможности могат да бъдат или заложени по природа и непроявени, или изработени.

Архитектурата на мозъка е дисциплина, която изисква разбиране на сакралната анатомия и дворците на мозъка. Според сакралната анатомия, в главния мозък съществуват пет последователни дяла. Тяхното функциониране определя вибрационната активност, което води до образуването на невронните връзки или строителния материал на мозъка. Невронните връзки се делят на три групи или нива – нисши, средни и висши.

Ако в мозъка на човека се изработват най-вече нисши връзки, реализирането на възможностите на сакралната анатомия е невъзможно, има само анатомия на мозъка. Ако се изработват най-вече връзки на средно ниво, тогава може да се говори за разкриване на възможностите на сакралната анатомия. А ако се изработват връзки на висше ниво, тогава вече имаме дворци на мозъка.

При дворците на мозъка имаме локализация на висшите невронни връзки и въз основа на това се локализират нисшите. Дворците не могат да се създадат сами, тяхната архитектура или общ план се появява именно с висшите дворци.

Всеки от висшите дворци има осева структура и придава на невроните специална форма, като ги обединява в клъстери, което води до образуването на нови невронни съединения от по-висше ниво с различна структура и дори кристализация. Разделянето на невроните в тях има специална функция, като по правило тук се появяват безсмъртни клетки. Освен това в най-висшият дворец не протича външно делене, а единствено вътрешен процес.

Продължителност на филма: 57 мин
Аспект на екрана: 16:9

INBI Даоистка алхимия, INBI България

Покупка

  • Внимание! Купуването и гледането на убечни видеа и записи е достъпно само за регистрирани потребители! Моля, уверете се, че сте влезли в личния си профил, преди да направите поръчката.
  • Линк с достъп на закупения видеозапис ще Ви бъде изпратен както на Вашия имейл с потвърждение на поръчката, така и добавен и достъпен във Вашия личен профил.
  • Видеозаписът може да гледате чрез медийния плейър на страницата на закупения продукт.
  • В създаването на видеозаписите се вложен много труд и те са интелектуална собственост на автора и не подлежат на по-нататъшно разпространение.

Препоръчваме по темата