Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne
Египетска алхимия. Начална точка
Oleg TCHerne video

Египетска алхимия. Начална точка

Цзе Кун. Лекция

Египетската алхимия е началната точка в изучаването на алхимичната наука. Тя е предпоставка за постигането на трансформация и за преодоляването на влиянието на Апофис – онова, което пречи на светлината (силата на Ра) да се прояви.

В самото начало алхимията представлявала усилие, насочено към преодоляване препятствията пред развиването на индивидите (прото-хората) и към отстраняване на всичко, което пречело на светлината да се прояви. Тя се превърнала и в средство за удържане на светлината. Зад всичко това стои силата на Хепри, израз на висшето съзнание (Неб-ер-чер), с което са взаимодействали непосредствено още атлантите преди сгъстяването на пространството, с което Земята била създадена от есенцията Нун.

Хепри всъщност изявява 12 вида съзнание, представящи силите, наричани египетски богове. Сред тях самият Хепри заема мястото на бог и се счита за операционната система на египетската алхимия. Именно разбирането за Хепри като сила и процес ни води до нулевата фаза, началната точка в изучаването на алхимията.

След съществуването на атлантите се появява необходимостта от различна операционна система и мозъкът поема тази роля. Египетската алхимия осигурява възможност за осъзнато съществуване и развитие, за материализиране на предпоставките за формиране на съзнанието. Символ на създаването на алхимичното съзнание става Озирис, докато боравенето с алхимичното съзнание се свързва с Изида, която въплъщава реда и законите на Маат.

Така египетската алхимия се превръща в олицетворение на реда, законите и дисциплината – всичко, което ни издига над хаоса. На това, което може да задържи както процеса на преобразуване, така и светлината (кай, khay), необходима за свързване с висшето съзнание, с Хор и Тот. Освен това алхимията е и процесът по създаване на светлина.

Важно е да се отбележи, че самото формиране на древноегипетската цивилизация е алхимичен процес. Макрокосмичното съзнание, представено чрез силата на Хепри, създава мястото на светлината, познато като Хелиополис, откъдето започва материализацията на египетската цивилизация.

В началото светлината идва от Шу и Тефнут, които създават Долното небе (познато като Земята – Геб) и Горното небе (Нут или Горната земя). Това не е макрокосмосът, а пределите, в които става възможно сътворението. А първите сътворяващи сили са Хор, Сет и Изида.

Хор представял Озирис и Нефтида или петте сили на съзнанието (където самото съзнание било цяло, а останалите били нещо като подсъзнания). Това разделяне на съзнанието на пет създава и петте дяла в алхимията. Всеки тип съзнание бил асоцииран с отделен тип душа, т.е. бил одушевен.

Продължителност на филма: 1 час 16 мин.
Аспект на екрана: 16:9

INBI България

Покупка

  • Внимание! Купуването и гледането на убечни видеа и записи е достъпно само за регистрирани потребители! Моля, уверете се, че сте влезли в личния си профил, преди да направите поръчката.
  • Линк с достъп на закупения видеозапис ще Ви бъде изпратен както на Вашия имейл с потвърждение на поръчката, така и добавен и достъпен във Вашия личен профил.
  • Видеозаписът може да гледате чрез медийния плейър на страницата на закупения продукт.
  • В създаването на видеозаписите се вложен много труд и те са интелектуална собственост на автора и не подлежат на по-нататъшно разпространение.

Препоръчваме по темата