Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne
Метафизика на времето. Структурата на времето. Запис лекция Олега Черне
Oleg TCHerne video

Структурата на времето

Олег Черне. Лекция

Времето е преди всичко условие за идентифициране – с дума, действие или план. То е отрязък от процеса или посоката, която определя живота на човека. Отношението на човека към времето се определя единствено от потребностите или процеса. Времето определя човека като самостоятелност и духовния му живот, като дефинира психическата му стабилност.

В началото времето било свързано с издигането на небето и със силата на бика или с определен ритъм, който трябвало да бъде постигнат. Това време не се изчислявало според мерилото на днешното битие. Времето е онова, което може да отмери завършека, което продължава или се губи в нашето съзнание, като ни подчинява на временните процеси.

Временните процеси могат да бъдат продължителни или кратки, без да бъдат отчетени от съзнанието. Разбирането на времето предполага да приложиш себе си към времето, да опознаеш природата на физическата жизнена система, от която зависиш, и да развиеш способността да оценяваш изживяното, настоящото и настъпващото време. Не е достатъчно просто да възприемаш себе си като индивид, който се е родил. Човешките измерения са много повече от категориите „раждане“ и „смърт“. А изучаването на времето и нашата ориентираност към него ни помагат да опознаем собствената си индивидуалност. Самото изучаване на времето започва с времевия аспект на жизнените процеси, като тук важно е да осъзнаем, че има голяма разлика между боравенето с времето и отмерването му (както времето отмерва различни жизнени цикли).

Тук възниква въпросът: Кое идва първо – времето или ритъмът? Разбира се, ритъмът, тъй като той възпроизвежда усилието или води до загубата му. Следователно, важно е не самото време, а качественото му изживяване. Затова и всички живи организми имат различно усещане за време. Много важно в това отношение е доколко умът е въвлечен в отношението към времето.

Всъщност човек не разбира своята въвлеченост във времето заради разликата между физическото и умственото изживяване на времето. Времето е повтарящо се действие с различни отмерващи цикли, тъй като ритъмът и темпът на протичане на времето са всъщност вълна, скала, установена благодарение на даден макрокосмичен поток, която оказва определено въздействие.

Времето винаги представлява няколко застъпващи се събития. То може да създава противоположния си полюс, както и да допълва, което означава, че времето или поглъща живота, или го реализира. Зад всичко това стои психичната сила на времето, която или ни изкушава, или я подчиняваме и, в крайна сметка, хармонизираме. С други думи, това, на какъв тип време се подчиняваме или служим, определя дали сме подчинени на физическите или духовни процеси. И докато в едната времева категория умираме, в другата – не.

Продължителност на филма: 1 час 12 мин
Аспект на екрана: 16:9

INBI България

Покупка

  • Внимание! Купуването и гледането на убечни видеа и записи е достъпно само за регистрирани потребители! Моля, уверете се, че сте влезли в личния си профил, преди да направите поръчката.
  • Линк с достъп на закупения видеозапис ще Ви бъде изпратен както на Вашия имейл с потвърждение на поръчката, така и добавен и достъпен във Вашия личен профил.
  • Видеозаписът може да гледате чрез медийния плейър на страницата на закупения продукт.
  • В създаването на видеозаписите се вложен много труд и те са интелектуална собственост на автора и не подлежат на по-нататъшно разпространение.

Препоръчваме по темата