Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne
Олег Черне. Лекция „Грешки на практикуващите“
Oleg TCHerne video

Грешки на практикуващите

Олег Черне. Лекция

Днес, когато човекът съществува в реакционен формат и информацията е заменила знанието, трудно можем да различим развитието от използването на собствените си способности и грешките.

Когато не разбираме ориентира, налице е провокационен опит, и най-вече – развитие на ненужни или дори опасни усилия в тялото, енергията и съзнанието, всичко това често възпрепятства откриването и дефинирането на грешките в съзнанието. Нашето тяло е изградено от 9 базови вибрационни групи и грешките (в зависимост от вибрационната група) играят различна роля. Затова е и важно да се разбере формулата на грешките, а не те просто да се посочат.

Грешките на практикуващите могат да се разделят на две основни групи: придобити и изработени.

Придобитите грешки са даденост, с която трябва да се справим едва след като сме отстранили изработените грешки (тъй като те са породени, в една или друга степен, от придобитите грешки). Всички придобити грешки са взаимосвързани и зависят от пространствено-времевите закони и законите на ритъма.

Изработените грешки произтичат естествено от придобитите, но към тях се прибавят и грешките на пространството, в което човекът живее. Това са тотемните и егрегорни нарушения, които създават своя система на енергиен живот, като всъщност използват човека.

С изучаването на придобитите и изработени грешки можем да определим способността на съзнанието да слуша, разбира и участва както в дефинирането на тези грешки, така и в освобождаването от тях.

Продължителност на филма: 1 час 09 мин.
Аспект на екрана: 16:9

INBI България, INBI Даоистка алхимия

Покупка

  • Внимание! Купуването и гледането на убечни видеа и записи е достъпно само за регистрирани потребители! Моля, уверете се, че сте влезли в личния си профил, преди да направите поръчката.
  • Линк с достъп на закупения видеозапис ще Ви бъде изпратен както на Вашия имейл с потвърждение на поръчката, така и добавен и достъпен във Вашия личен профил.
  • Видеозаписът може да гледате чрез медийния плейър на страницата на закупения продукт.
  • В създаването на видеозаписите се вложен много труд и те са интелектуална собственост на автора и не подлежат на по-нататъшно разпространение.

Препоръчваме по темата