Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne
Даоистка алхимия за жени. Великото равновесие. Видеозапис на програмата на Дзие Кун (Олег Черне)
Oleg TCHerne video

Школа на Истинната дева. Великото равновесие

Видеозапис на програмата на Дзие Кун

Тайпин (太平 – Велико равновесие, кит.) е специфично даоистко понятие, свързано с физическия, умствен и духовен аспект на пътя. То се основава на древната представа за небето. Философското и практическо значение на това понятие трудно могат да се дефинират, тъй като то се определя не от наименованието, а от фактическото напълване.

Цялата даоистка система от знания се основава на природата на Великата хармония, която, от своя страна, се определя от природата на равновесието. Пътят не може да бъде пълноценен, без да се обърне внимание на свещеното или свръхестественото, което всъщност е и Великото равновесие тайпин (или по-скоро съответното съзнание, асоциирано с Голямата мечка).

Пътят на Истинната дева е направление в даоистката алхимия, свързано с реализирането на цялостната схема на женското развитие. Пътят на Истинната дева е практическо направление, което решава задачите на настройката, възстановяването и разблокирането на тялото. Практиките в този път позволяват тялото да се подготви правилно за алхимична работа.

Тъй като даоистката традиция обръща специално внимание на тялото, неговата настройка се извършва на всички етапи от практиката за изработване и поддържане на естественост и хармония, а също така за формиране на цялостност на телесната структура.

Изкуството на Истинната дева позволява да се осъществи мек преход към алхимично преобразуване, защото не изисква от жената спиране на менструалния цикъл и подготвя тялото по естествен начин.

Практиките на Истинната дева се смятат за канонични в даоистката алхимия за жени. Може да се каже, че този път е една академична школа не само в женското направление, но и в даоистката алхимия като цяло. Школата на истинната дева разглежда практиките си като подготовка за алхимичен път и реализация на онова, което принципно може да се нарече даоистки път, а също и за преход в състоянието на Чистата дева. Практиката на Истинната дева следва пътя на деветте ци.

Програма >

INBI Даоистка алхимия, INBI България

Техническа информация

Записът на излъчването се състои от 3 отделни видеа с качество HD:

1 Дзие Кун (Олег Черне). Лекция „Личен код“ 1:04
2 Дзие Кун. Програма „Школа на Истинната дева. Великото равновесие“ 1 урок 0:45
3 Дзие Кун. Програма „Школа на Истинната дева. Великото равновесие“ 2 урок 1:49

Аспект на екрана: 16:9

Покупка

  • Внимание! Купуването и гледането на убечни видеа и записи е достъпно само за регистрирани потребители! Моля, уверете се, че сте влезли в личния си профил, преди да направите поръчката.
  • Линк с достъп на закупения видеозапис ще Ви бъде изпратен както на Вашия имейл с потвърждение на поръчката, така и добавен и достъпен във Вашия личен профил.
  • Видеозаписът може да гледате чрез медийния плейър на страницата на закупения продукт.
  • В създаването на видеозаписите се вложен много труд и те са интелектуална собственост на автора и не подлежат на по-нататъшно разпространение.

Препоръчваме по темата