Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Изкуствен интелект, здравей!

Изкуствен интелект, здравей!

Какво представлява изкуственият интелект? Неразбиране на интелекта? Самият факт, че се използва подобно определение, говори за липса на разбиране какво представлява интелектът изобщо. Интелектът е начин на мислене, променящо се усилие, основано на осмислянето на нещо. Интелектът не може да бъде изкуствен, и това, което днес наричат интелект, съвсем не може да се определи така. Набор от използвани заедно фрази съвсем не може да се счита за интелект.

Разбира се, в днешния свят, в който човечеството не е довело изкуството на мисленето до постоянно ниво, всичко може да се нарича произволно интелект. В общуването с компютърен бот или човек-бот (човек с ограничени способности за разбиране) ние не просто не можем да делегираме мисълта си на някого, но дори не можем да я делегираме на себе си!

Разбира се, за изкуствено съзнание можем да говорим там, където е налице умението да се дефинира, но и това разбиране е условно, тъй като човек трябва да може и да чува. До известна степен изкуственото съзнание днес е характерно за онзи, който говори много и повтаря определени мисли, без сам да ги разбира. Това е резултат от формирането на невронна мрежа с ограничено функциониране, което включва и този тип дефиниране. Това означава, че днес човечеството само се е компютъризирало и превърнало в бот. Постоянното общуване чрез мемове на смартфона или позирането зад шахматната дъска са достатъчно условие за наличието на изкуствено съзнание. Е, значи, какво? Какво, значи, а? Как, значи, я караш? – Зле! – Защо зле? – А защо не?

Това ни превръща в човек с изкуствен интелект, който не разбира същината на думата „интелект“. И най-важното – с кого може да се говори за интелект, ако не се разбира какво е интелектът? Защото съществуването на интелекта е обвързано с постоянното му изучаване. Така се образуват невронни връзки.

Многообхватното мислене е свързано с разбирането и фиксирането, а не с определен набор от думи, следващи даден алгоритъм. Да изглеждаме умни – ето в това се състои съвременният интелект. Тук дори шахът не може да помогне. Шахматистът изглежда не умен, а съсредоточен. А от всеки десет души, които говорят, девет демонстрират само умението да бълват или да преживят това, което някой или нещо им е сложил в устата. Преди да си отвориш устата, трябва да можеш да разбереш и преживееш това, което ще излъчваш.

Автор: Глеб Ду (Олег Черне)

1 юни 2023

Препоръчваме по темата