Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne
Архитектура на мозъка. Мозък и карма. Лекция на Олег Черне
Oleg TCHerne video

Архитектура на мозъка. Мозък и карма

Дзие Кун. Лекция

В редица духовни традиции се счита, че е невъзможно да се възприема реалност, в която мозъкът и кармата са различни условия на реалността. Къде е трудността тук?

Мозъкът е онази част от тялото, която регулира практическия процес, свързан с кармата, и само той може да въздейства върху този процес. От гледна точка на работата на главния мозък, кармата влияе върху съдбата, като оказва директно въздействие върху свързването или създаването на връзки в мозъка.

Най-голямата трудност е в умението да възприемем ясно преднебесното, причината за раждането ни. За да видим кармата с ясен поглед, трябва да приемем природата на раждането и живота си. След това трябва да разберем накъде да поемем. По правило животът ни преминава в мъгла, а преминаването през смъртта зависи от това накъде сме поели.

Функционирането на кармата е свързано с принципите на работа на мозъка и, в крайна сметка, със способността за осъзнаване на преднебесното. За мозъка кармата всъщност не е предопределеност, тя може да бъде предопределеност за духа. Въпросът е ще успее ли мозъкът да реализирах схемите, заложени в нас, чрез които бихме могли да избегнем тази предопределеност.

Продължителност на филма: 1 час
Аспект на екрана: 16:9

INBI Даоистка алхимия, INBI България

Покупка

  • Внимание! Купуването и гледането на убечни видеа и записи е достъпно само за регистрирани потребители! Моля, уверете се, че сте влезли в личния си профил, преди да направите поръчката.
  • Линк с достъп на закупения видеозапис ще Ви бъде изпратен както на Вашия имейл с потвърждение на поръчката, така и добавен и достъпен във Вашия личен профил.
  • Видеозаписът може да гледате чрез медийния плейър на страницата на закупения продукт.
  • В създаването на видеозаписите се вложен много труд и те са интелектуална собственост на автора и не подлежат на по-нататъшно разпространение.

Препоръчваме по темата