Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Руническо съзнание

Руническо съзнание

Руническото съзнание е автоморфна форма, образувана при определени условия, задавани от руните. Тази форма се характеризира със специфичен тип функциониране на молекулата или клетката – т. нар. пространствена клетка или неврон. Тази пространствена клетка представлява, от една страна, състояние на материята, а от друга –носител на информация.

Руните представляват определена функция – механизъм, който може да се сравни с теорията на Поанкаре, че функциите на частиците определят свойствата на триизмерните явления. Тоест основата на процеса не е самата частица, а нейното възбуждане. Именно това възбуждане е ключовата характеристика на руническото съзнание.

Така руническото съзнание представлява състояние на материята с определена информация, еквивалентна на маса-енергия. Това означава, че не само на теория, но и на практика, хората зависят от информацията, която се намира, присъства в техния мозък. 12 подобни обема могат да се помещават в мозъка, а в тях се крие и тайната за природата на конкретния човек.

В човека постоянно протича процес на оптимизиране, които се изразява в изработването на  онзи тип неврони, които – по рационални или ирационални причини – най-активно се произвеждат в нас. Невронът може да бъде в единия случай обект на квантовия свят, а в другия – на механиката, времевата физика. Тоест невроните съответстват в единия случай на молекулярната основа, а в другия – на електростатичната, оптична или ядрена основа.

Много важна роля играе и информацията, свързана с нашия опит. В единия случай ние създаваме битове, т.е. най-простата връзка с мозъка, а в другия случай създаваме функция на възбуждане, която отговаря, да кажем, на руната Алгиз.

 

Руническо съзнание

Алгиз

 

Забележете, че всеки неврон създава свой ритъм и поле. Така се поражда зависимост от определен вид възбуда. Тоест възбудата е цифрова функция, която може да усилва молекулите на мозъка. По този начин руните се комбинират във вериги (рунически съвкупности) или се разпадат.

Зад всичко това стои определен енергиен потенциал, който или може да ни помогне да създадем здрави невронни мрежи, или можем да станем зависими от вериги, които имат временен характер и не представляват ценност от гледна точка на развиването на съзнанието. Това означава, че в този случай мозъкът просто не може да различи нито масата, нито енергията, нито информацията, асоциирана с временните и междинни състояния на мозъка.

Руническо съзнание

В резултат на това ние не само не живеем според действителната си природа, тоест природата, способна да трансформира един импулс в друг, но дори не сме в състояние да възприемаме правилно, тъй като възприемаме всичко просто като информация. Като начало трябва да препрограмираме мозъка си, а самият процес на препрограмиране трябва да има своя собствена маса (както всъщност всяка руна, която има своя собствена маса). Тоест не да информираме, а да препрограмираме.

Оказва се, че руните образуват редици и групи, които влияят върху работата на всички мозъчни функции, като първоначално се основават на личностния код на конкретния човек. А самото развитие на човешката природа се свежда до унищожаването на низшите вибрации в мозъка,  защото в противен случай те ще блокират възможността за висшите, насочени към излъчването на светлина.

 

Включете се в онлайн програмата „Метафизика на мозъка. Рунически невронни мрежи“ на Глеб Ду

Автор: Глеб Ду (Олег Черне)

14 декември 2022

INBI България

Препоръчваме по темата