Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Метафизика на богатството

Метафизика на богатството

Защото по-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство.

Иисус Христос

 

Метафизиката на богатството е свързана с природата на придобиването, насищането, напълването, усвояването и обогатяването. Става дума за определен източник на енергия, който дава знание за процеса на придобиване.

Това знание е достъпно за онези, които умеят да притежават, а не просто искат да притежават – умение, свързано със самото разбиране за битието. Единствено животът в определен тонус на обогатяване, може да осигури дисциплината, необходима за успешен и пълноценен живот.

Метафизиката на богатството е преди всичко състояние на човека, а не наличието на натрупване. Богатството е поток, то не може да бъде статично, в противен случай ще унищожи и себе си, и притежателя си.

Въпросът е: Какво е богатството – съответствие, удовлетворение от наличното или изобилие от ценности? И човек не може да намери отговор на този въпрос, ако не умее да оцени енергийно материалното.

Желанието за притежания, навикът човек да употребява човека, да употребява пространството и самия себе си, са разрушили настройката към висшите ценности и са направили човека ограничен и са го лишили от способността да разглежда живота си като път. Лишили са го от способността да съизмерва живота си с определени нужди.

Тук важно, разбира се, е и доколко достатъчна е собствената ни енергия и какви са  възможностите за добиването й. А това изисква съответствие между онова, което считаме за богатство, и нашата лична природа. Как да преценим преживяванията на алчност или липсата на душевно здраве? Желанието да постигнем повече с по-малко усилия или неумението за преценка на собствените ни действия водят не само до наличие на ненужности, но и до зависимост от ненужното. И така се появява недостигът.

Това води до намаляване на насочените усилия във всичките ни действия и замяна на удовлетворението с удоволствие. Удовлетворението е онова, което получаваме, когато генерираме вътрешен ресурс, а удоволствието – онова, което губим, изчерпвайки себе си.

Тук става дума за определено умение да живеем, което ни дава възможност да създадем амброзията на богатството, умението да се насищаме чрез действията си. Освен това умението да контролираме собствените си действия е ключово за успеха на всеки процес. Способността за напълване (както и умението да живеем в законите на самоусъвършенстване, а не натрупване) е важна във всичко. Богатството е достъпно единствено за онези, които могат да го удържат и да направят нещо с него, в противен случай то се превръща в боклук.

Въпросът за богатството е свързан с мисленето на човека. Парите, например, не са особено полезни за насищането на съзнанието. Важни тук са не парите, а умението да ги инвестираме, в противен случай не само ще ги прахосваме, но и ще се превърнем в роби на своето прахосничество. Да, можем да кажем, че благодарение на парите можем да си позволим да постъпим в университета. Но не университетът ще ви направи умни, а вашата способност да възприемате и боравите със знанието.

Ричард Брансън, Карл Линднер, Дейвид Мърдок, Бил Гейтс, Стив Джобс, Марк Зукърбърг – всички те са изживели трудности в образованието си, но не са имали никакви проблеми с пренаталността си, с дисциплината и последователността на действията, и такива хора има много.

Следователно, целенасочеността, ежедневната работа върху себе си и дисциплината ще ни дадат необходимата настройка и ще ни позволят да се обогатим. Освен това, разбира се, трябва да вземем предвид и заложената по природа връзка с определен тип култивиране. Именно това култивиране ще оформи процеса на постигане на богатство, а не статичното наличие на нещо.

Най-важният въпрос тук засяга удовлетворението и какво носи удовлетворение на онзи, който иска да разбере богатството. За съжаление, малцина разбират какво е богатството, а при все това се хвалят с него или смятат наличието на материални ценности за богатство. Така всъщност много хора още приживе си изграждат крипта. Да, наличието на средства създава възможности – дава достъп до медицина, например. Но въпросът за здравето е сложен. Поддържането на живота не винаги е равносилно на пълноценно живеене.

Парите често убиват времето ни, а неумението да боравим с времето обезсмисля всички придобивки. Доколко човек цени и изобщо разбира времето? Как го инвестира и в какво? Или просто убива времето, а времето убива него?

Ако изведем формулата за качеството на живот и ценността на вложеното в него време, ще видим доколко действията ни показват, че разбираме себе си. Така излиза, че богатството е умение да живееш в определени контролируеми рамки, в дисциплина и ритуал на действията.

Тези рамки трябва да контролираме ние. Но много често те зависят от условията и егрегора, на който така или иначе сме подчинени. Походът към богатство трябва да започне с разбиране на егрегора, който ползваме или който ползва нас. Важно е да можем да видим силата, след това идва възможността за обогатяване и накрая – опитът.

Автор: Глеб Ду (Олег Черне)

21 декември 2021

INBI България

Препоръчваме по темата