Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Настройка за умножаване

Настройка за умножаване

Парите са символ за нещо, което ни напълва, затова е важно да се научим да ги възприемаме като тип енергия. Парите не могат да бъдат цел, те са начин да постигнем достатъчност.

Когато разглеждаме парите като енергиен инструмент, това ще ни помогне да отстраним множество стереотипи и ограничаващи ни убеждения, които ни пречат да приемаме парите в живота си.

 

Таргет

Таргет

 

Ритуалите за умножаване са били популярни още в древността и са свързани преди всичко с привличането на енергия. Парите са един от много видове енергия и възприемането им е свързано с общото възприемане на енергийния процес и поток, и символизирането на енергията на потока, свързано със съзнанието за природата на умножаването.

Такъв пример е трискалеон като символ на потока.

трискалеон

Ако се научите да възприемате парите като енергия, ще можете да управлявате тази енергия и най-важното – да резонирате с нея, т.е. да се обогатявате. Тази парична енергия следва принципите за притегляне и отблъскване, т.е. се формира изначално в символа на парите. Затова и именно паричната енергия трябва да се използва в ритуалите за придобиване или обогатяване, за да се активират тези потоци и да заработят.

След като се научите да работите с енергията, вие ще можете да контролирате не само потока, но и себе си в него, а накрая – да влезете в контакт със съзнанието на този поток или съзнанието на Би Ган.

Настройка за умножаване

Автор: Патроно (Олег Черне)

12 ноември 2021

Препоръчваме по темата