Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne
Методът на развитие: напълването. Лекция на Олег Черне
Oleg TCHerne video

Метод. Напълване

Олег Черне. Лекция

Методът на развитие задава посоката в изкуството на себеусъвършенстването въз основа на умението да се обучаваме, което е необходимо, за да разберем какво правим и защо го правим. Методът не допуска формалности, работа без задачи, той кара занимаващия се да работи в определена посока с определено умствено усилие.

Методът в развитието е изключително важен днес, когато човечеството е изгубило правилния ритъм и отношение към себе си, към пространството, когато отвлечеността на съзнанието е изместила разумните и удовлетворяващи човешката природа действия.

Напълването е фундаментален аспект в метода на развитие, който разкрива един от ключовите принципи на човешкото усъвършенстване. Нашето тяло, мозък и енергия се намират в зависимост от напълването с енергии, казано още по-точно – от пет условия: хранене, дишане, циркулация на енергията, движение и мислотворене.

Ако човек не опознава мярата на напълването в себе си, той започва да следва законите на някаква произволна мяра на напълването, без да участва съзнателно в този процес. На практика той му е подчинен и го обслужва. Зад всичко това стоят геометрични и математически закономерности, които могат да бъдат овладени чрез другите фундаментални аспекти на метода: съсредоточаването, хармонизацията и пропорционалността.

Продължителност на филма: 56 мин.
Аспект на екрана: 16:9

INBI Даоистка алхимия, INBI България

Покупка

  • Внимание! Купуването и гледането на убечни видеа и записи е достъпно само за регистрирани потребители! Моля, уверете се, че сте влезли в личния си профил, преди да направите поръчката.
  • Линк с достъп на закупения видеозапис ще Ви бъде изпратен както на Вашия имейл с потвърждение на поръчката, така и добавен и достъпен във Вашия личен профил.
  • Видеозаписът може да гледате чрез медийния плейър на страницата на закупения продукт.
  • В създаването на  видеозаписите се вложен много труд  и те са интелектуална собственост на автора и не подлежат на по-нататъшно разпространение.

Препоръчваме по темата