Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne
Лекция Сърцето на съвършенната истина Олег Черне
Oleg TCHerne video

Сърцето на съвършенната истина

Лекция на Олег Черне

Сърцето на Съвършената истина (Съвършената мъдрост) е формула, чрез която се определят степента и качеството на напълненост (пълнота) на човек. Това важно понятие е особено състояние на напълненост и отвореност, от което има нужда вървящия по пътя на развитието, за да остане в състояние на съвършено разбиране.

Сърцето на Съвършената мъдрост е състояние на висше удовлетворение от земния живот. То не пречи и не отклонява от пътя, а го поддържа и напълва. Сърцето на Съвършената мъдрост изповядва висши принципи и формира съвсем различна реалност, основана на преживяванията на пътя.

Невъзможно е да се опише това състояние, то се разбира само от тези, които го изразяват. Защото то е не толкова ментално, колкото процесуално състояние, свързано с природата на сърцето и неговата способност за самоусъвършенстване, възможност за възприемане на пустотата, то е чувствения фактор на познанието.

Сърцето на Съвършената истина е формула за изразяване на преживявания от съвсем различен порядък, преживявания, които са неподатливи на изменение, разложение и унищожение. То е безвремието, където няма емоции и временна чувственост. Затова  е прието Сърцето на Съвършената истина да се нарича Сърце, надарено от чувствеността с пустота или което е в процес на непрекъснато дооформяне от факторите на битието.

 

Продолжительность фильма: 29 мин.

Аспект экрана: 16:9

Видео

  • Лекция: “Как правилно да се обучаваме”

INBI Даоистка алхимия

Покупка

  • Внимание! Купуването и гледането на убечни видеа и записи е достъпно само за регистрирани потребители! Моля, уверете се, че сте влезли в личния си профил, преди да направите поръчката.
  • Линк с достъп на закупения видеозапис ще Ви бъде изпратен както на Вашия имейл с потвърждение на поръчката, така и добавен и достъпен във Вашия личен профил.
  • Видеозаписът може да гледате чрез медийния плейър на страницата на закупения продукт.
  • В създаването на  видеозаписите се вложен много труд  и те са интелектуална собственост на автора и не подлежат на по-нататъшно разпространение.

Препоръчваме по темата