Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Еликсири на вътрешната алхимия – neidan (нeйдан)

Еликсири на вътрешната алхимия

Списъкът с еликсири, използвани и получавани във вътрешната алхимия (нейдан, Nei Dan, 內丹 – вътрешен еликсир, цинобър), е доста дълъг. Еликсирни свойства имат както външната, така и вътрешната природа. Най-известните одушевени носители на еликсири са еликсирни животни като костенурката, щъркела и прилепа, които са символ на Безсмъртието в даоизма.

Самият процес на получаване на еликсири (както и използването им) е алхимичен процес, който се асоциира с преобразуването на метала, символно свързано с определено усилие и свойства. Важното е, че този процес е свързан не с определен метал, а с определени свойства, а реализирането му зависи от духа на получаваната енергия. За целта трябва да се използват и изработят по-висококачествени съставки. Те се представят като изпаренията при претопяването на метала.

Тези изпарения се описват още като светлина. Най-висококачественият продукт на алхимичния процес се асоциира със златото. Златото обаче, макар и висшият, не е главният аспект, тъй като в началото и дори в средата на пътя се обработват по-нисши, но необходими съставки. С това е свързана и основната идея на философския камък, който представя целия спектър минерали и дори процеси, важни за формирането на живачното съзнание, надхвърлящо пределите на нисшата човешка природа.

На различни етапи от пътя можем да приемем за злато и кадмия, и сярата, и среброто, които трябва да се доведат до съвършенство и да се използват за опознаване на златото. Всяко от тях има свой процес на позлатяване или пигментиране.

Търсенето на златното хапче е сложен процес, който зависи до голяма степен от възможностите на съзнанието. Без подготвено съзнание може да се получи цинобър, но той не може да се подложи на алхимичния огън, което означава, че от него не може да се получи живак и да се пречистят примесите.

Живакът всъщност се получава в една от пещите. Важно е да отбележим, че има няколко типа живак (основно три), като главният сред тях е алхимичният живак, който се получава във висшата пещ. Той се нарича меркуриев или одухотворен живак, т.е. живак, с такова качество на енергията, което може да задейства регенерацията на човешкия организъм. Оттук започва практическият път към безсмъртието. Трябва да се отбележи, че първо трябва да се създаде еликсирът, както и условията за неговото усвояване, т.е. да се постигне първична трансформация.

Еликсирът трябва да започне да се преобразува вътре в тялото. Ако този еликсир само подхранва тялото, той се счита за малък еликсир. Големият еликсир е еликсир, който сам може да усъвършенства процеса. Създаването на еликсира се асоциира със смесването на живака със сярата (получаването на чист живак), при което се образува ново вещество (всъщност три вещества) на основата на живака, сярата и съединението от двете вещества (често наричано цинобър).

Това прави еликсирът система с три функции и три вида напрежение. За алхимичния процес важни са знанието и практиките, чрез които може да се постигне алхимичната светлина или алхимичното злато.  За да получим еликсира, трябва да използваме съставката, която влияе върху ферментацията. За външния човек, който не познава практиката, това е по-скоро имитация на получаването на бяла или жълта светлина, която визуално прилича на сребро или злато.

Тук си струва да се спрем върху разликата между външната алхимия или това, което можем да приемам под формата на еликсири, и физиологичната, която е свързана с процесите, протичащи вътре в самото тяло на адепта. Двата подхода са много различни, въпреки че минералните елементи имат подобно въздействие. Разликата се крие в трите първични жизнени енергии, т.е. факторите, определящи действието на еликсира: живакът, оловото и цинобъра. Живакът се свързва със свойството, оловото – с условието, а цинобърът – с процеса. Именно цинобърът допринася за кристализирането на усилията в алхимията.

Важно е, че в алхимията приемането на еликсира е едновременно усвояване и постигане на вътрешна промяна, което прави тялото на адепта леко и го освобождава от силата на гравитацията, в началото на нивото на същността. Това се разбира под „способността да видиш себе си отгоре, от върха на планината Кунлун“ или „отплаване към острова Пенлай“, което на практика означава умение да управляваш преобразуването в тигелната пещ или способност да превръщаш цинобъра в злато (светлина).

Кристалният еликсир може да се извлече от различни телесни съдове, което обяснява и голямото разнообразие от имена на еликсири, които всъщност се различават единствено по порядъка си. Няма значение дали приемаме еликсира външно или го създаваме вътре – в тялото трябва да се създадат условията за съответната реакция, т.е. трябва да бъде създаден тигелът. Това е задължително условие, за да можем да филтрираме енергията. Алегорично, това е процесът управляван от Белия тигър.

Това е основната задача, свързана с онова, което ни е необходимо за преобразуването. Оттук насетне е важно кое с какво съединяваме, какви съставки можем да доведем до тигела – процес, който се ръководи от Дракона. След съединяването на съставките получаваме т. нар. живак. В ниското цинобърно поле можем да имаме осем нива живак и олово, които могат да се съединяват.

Въпреки многото варианти на еликсири, най-древните и разпространени са така наречените „Девет еликсира на осемте безсмъртни“, т.е. „Деветте безсмъртни еликсира“ или „Вълшебният еликсир на деветте съда“ (дзиу дин шън дан, Jiu Ding Shen Dan) или „Деветкратния еликсир на сиянието“ (дзиу чуан лин ша дан, Jiu Chuan Ling Sha Dan), способен да разтвори петте минерала (у-ши, Wu Shi): цинобър (данша, Dan Sha), реалгар (сиуан хуан, Xiong Huang ), пречистена стипца (байфан, Bai Fan), слоест малахит (цън дзин, Ceng Jing), магнетит (цъ шъ, Ci Shi); известен също като „Еликсирът на жълтия император“ или „Великият еликсир на дракона и тигъра” (лун ху да дан, Long Hu Da Dan). В Маошан го наричали цинобърен еликсир, от който се получават деветте цвята (дзиу хуа дан, Jiu Hua Dan).

Това е концептуален еликсир, получаван при деветкратна дестилация, чрез Червеното тяло (джу ър, Zhu Er), или кръвта, която е основният живачен сулфид. Тя трябва да се рекомбинира, т.е. естествената ци трябва да бъде пренесена в долното цинобърно поле под формата на ален сублимат. От този момент нататък започва дестилацията на цинобъра, която може да има девет етапа.

Най-трудното е да се създаде пространството, необходимо за алхимичната работа, или т. нар. орпигмент (ци хуан, Ci Huang), който всъщност е базовоцентрирана решетка. Това е сцепление, което трябва да бъде постигнато. Сравняват го с нефрита, заради  вискозитета и вътрешната му структура. Самият орпигмент се разглежда като еликсир и като условие за обработване на еликсири.  Аналогично, реалгарът (сиуан хуан, Xiong Huang ) е базовата кристална субстанция, която може да се групира чрез силата на ума, или чрез енергията шън-дзин. Това подпомага формирането на центъра, наричан дантиен.

Именно благодарение на орипигмента и реалгара се създава алхимичният разтворител (уксус) и пластичността (мед). От първото чрез пречистване (сяра) се получава цинобър, а от второто – злато.

В заключение, важно е да се прави разлика между образуването на еликсири и тяхното усвояване. Природата на реалгара може да създаде еликсира, но за да се усвои той е необходима природата на живака. Може, разбира се, еликсирът да се усвои чрез слюда (слюнка), сяра, калиева стипца, но те трябва да се нагреят силно, така че да действат като алхимичен катализатор, или магнетит, създавайки постоянни реакции на инжектиране на енергия в зоната на цинобърното поле (нещо като усвояване на оргазмични състояния). Но това зависи от нивото на желязо в тялото на човека, особено хемоглобина (кръвта) и феритина (протеин).

+Одушевен еликсир

Одушевен еликсир

Одушевеният еликсир (дунхуа дзиндан (donghua jindan)) е вид еликсир, който се образува вътре в тялото. Той съчетава природата на енергиите дзин и шън. Понятието „одушевен еликсир“, произтича от разбирането на духа като съд, който може да взаимодейства с енергията на Небето и Земята.

Подхранването с одушевения еликсир символизира прехвърлянето на опората от физическото към енергийното тяло, т.е. към тяло, което не може да бъде разрушено от временни процеси. Овладяването на този процес се определя като „обяздването на дракон“, а самият процес е ключ за разбирането на всички методи за получаване на алхимични еликсири в движение.

По-подробно...

+Еликсир на Белия тигър

Еликсир на Белия тигър

Цветен еликсир е събирателно понятие, което обхваща пет вида еликсири. Основната разлика между тези пет еликсира е базовата съставка в процеса на претопяване.

Белият цветен еликсир, или еликсира на Белия тигър (байху дзиндан (baihu jindan)) има за цел да неутрализира влиянието на енергията По (Po, 魄 – души, чиято дейност се отнася към земния план) и да активира енергията Хун (Hun, 魂 – души, които се свързват с небето). Той принадлежи към класа еликсири, които се използват за постигане на дълголетие и безсмъртие.

Този еликсир дава възможност да разберем природата на Ин и Ян, на Земята, четирите сезона и петте елемента. Еликсирът на Белия тигър е просто есенция, която няма форма, но се характеризира с безкрайна дълбочина. Силата му идва от неговата безформеност. Той поражда поток, който го изпълва, без да го препълва. Той може да се свива и вдълбочава, да бъде податлив и да става твърд. Еликсирът на Белия тигър приема и тъмното (Ин), и светлото (Ян), като изявява трите пробуждания. Той е важен за постоянството, тъй като единствено в него се пораждат необходимите качества за събирането, съхраняването и акумулирането на енергията, с което се обогатява и подхранва човешкия дух.

По-подробно...

+Деветциклен дестилиран еликсир

Деветциклен дестилиран еликсир

Деветцикленият дестилиран еликсир (цзюхуань цзиньдань (jiuhuan jindan)) е вид еликсир, който може да се формира в движение и покой. В движение той осъществява задачата за построяване на Алхимичното тяло, което е необходимо за продължаването на живота и постигането на безсмъртие. А в покой този еликсир се преобразува в деветциклен магически еликсир.

Деветцикленият дестилиран еликсир е необходим за организирането на вътрешната работа. Той подготвя тялото за вътрешната трансформация, свързана с алхимичните практики, преди всичко когато тялото е в движение.

Този еликсир се отнася към природните еликсири, при които телесните съдове се разглеждат като подобни на листата на черницата. Затова той се счита още за Питателен или Ядлив еликсир ертан (Er Tang). Тялото има способността да го изработва и същевременно усвоява. Деветцикленият дестилиран еликсир зависи от енергията ци, но като еликсир изработва енергия дзин.

По-подробно...

+Еликсир на Истинното единство

Еликсир на Истинното единство

Движението, при което усилията се запазват и удържат в необходимите зони, се възприема като претопяването на злато и цинобър. Това е всъщност пътят на златото и цинобъра (даодзин-джуша, Dao Jin Zhu Sha), или пътят към еликсира на Истинното единство (датун дзиндан, datong jindan).

Пътят на златото и цинобъра създава условия за изработването на алхимичен еликсир. Само онзи, който следва тази практика, може да се счита за алхимичен адепт и носител на природата на алхимичния път.

Този еликсир се нарича още удански, тъй като използва формулата за събиране на усилията, изработена именно от школата на Истинното единство (уданското направление в даоистката традиция).

По-подробно...

+Еликсир на Жълтия император

Еликсир на Жълтия император

Еликсирът на Жълтия император (хуанди дзиндан, huangdi jindan), или еликсирът на Петте минерала е резултат от практическо усилие, чрез което се постига нагряване и дестилация. Особено важна роля тук играе създаването на цинобърния прах. Като цяло, в основата на това стои отделянето на живак. Създаването на еликсира води до сливане на жълтото и бялото, което се асоциира със създаването на зародиша на безсмъртието. Този етап е предшестван от работа върху управлението на живака. Дори най-елементарната работа върху този еликсир може да доведе до радикална промяна в движението.

Да получиш еликсира на Жълтия император означава да получиш отвара от най-високо ниво, сплав от пет минерала. Този процес се отнася преди всичко към работата в покой, макар че изначалната му същност е толкова важна, че еликсирът играе важна роля и в движение.

Петте минерала са изначалната същност на Петте пространства, които оказват най-голямо въздействие върху природата на човешкото тяло. Тук редът зависи от пренаталността на отделния човек. Ето защо освен създаването на еликсира, за нас е важно да вземем предвид и алхимичния ред.

По-подробно...

+Еликсир на Съкровената пружина

Еликсир на Съкровената пружина

Еликсирът на Съкровената пружина (дачунтян дзиндан, dachuntian jindan) е еликсир на съкровището на духа. Събиране, съхраняване, съединяване и сливане – така може да се опише процесът на получаване на еликсира на Съкровената пружина. И макар подобно описание да важи за получаването на всички еликсири, в този случай става дума за особено усилие.

Обикновено получаването на първата част от еликсира води до състояние на блаженство, което поражда състояние на покой. Блаженството се отнася към категорията ци, докато за нас важно е движението на дзин, което дава възможност за постигане на по-голяма дълбочина. Процесът е подобен на работата с лунните домове, където важно е не фиксирането на състоянието, а получаването на сияние.

За да получим този еликсир, трябва да имаме вече еликсира на Летящите гъби. Като цяло, получаването на този еликсир е уникално практическо изкуство, което обхваща четири метода. Усвояването на тези четири метода води до усещане за лекота в тялото и оказва влияние върху продължителността на живота. Еликсирът на Съкровената пружина на практика води до създаването на ново тяло.

По-подробно...

+Еликсир на Нефритената тръба

Еликсир на Нефритената тръба

Еликсирът на Нефритената тръба (Нефритената ос) (юуху дзиндан, yuhu jindan) представлява тръбичка. Този еликсир поражда звучене, което създава съд с формата на тиква. Тази тиква е всъщност Нефритената пещ (пещта Кун), която играе важна роля за получаването на еликсира на Нефритената тръба и за достигането на дълголетие.

Самата тръба е съставена от осем стъпки, като именно стъпката Кун е най-важна сред тях. Тя оказва влияние върху всички стъпки. Последната стига до темето и се асоциира с триграмата Цян. При съединяването на стъпките се образува отвор, чрез което се създава звука, необходим за кристализирането на духа и получаването на цинобър.

В същото време се създава и великото обединяване на проявленията на цинобъра на Осемте есенции или Осемте триграми. За да се получи еликсира на Нефритената тръба, е необходим още амулетът на Осемте триграми, чрез който се създава олово. На алхимичен език това означава да се смесят следните съставки: слюда, червена глина, сяра, червена желязна руда, малахит, калций и оцет – всичко се смесва и се поставя в нефритена тръба. Това позволява на мъжете да уловят мъжката есенция дзин, а на жените – женската. Така се получава живак или сгъстена ци.

По-подробно...

+Еликсир на дванадесетте печата на изначалното

Еликсир на дванадесетте печата на изначалното

Еликсирът на дванадесетте печата на изначалното (шиердаобао уейин дзиндан, shierdaobaoweiyin jindan), е насочен към изработването на допълнителни шест пневми, които подхранват дванадесетте възлови места в тялото. Чрез тази практика се усилва генерирането на енергията дзин в органите, което дава възможност да се развива духа в съдовете на тялото. Този важен процес подпомага възпроизводителните функции на организма.

В практиката не е достатъчно просто да се задейства тялото, преди всичко трябва да се вземат предвид дванадесетте начални печата, в които се съдържат Нефритените схеми, където са вписани предварително зададени функции. Важно е те да се вземат предвид, защото ако ци органът отслабне, практикуващият ще бъде принуден да се бори за оцеляване и няма да му стигнат сили за развитие. Особено важно е да се следят петте базови печата (черен дроб, сърце, далак, бели дробове и бъбреци), от които зависи развитието на духа в цялото тяло и еликсира на Дванадесетте печата на изначалното.

По-подробно...

+Златен еликсир

Златен еликсир

Получаването на Златния еликсир (дзиндан, jindan), или Златната есенция, е специфичен процес в даоистката алхимия, свързан с трите цинобърни полета. След като бъде получен еликсирът, той трябва да бъде абсорбиран от тялото, като за целта е добре да се използва практика в движение. Това означава, че Златният еликсир се получава благодарение на Тялото на движението, а резултатът тук зависи от това доколко разбираме природата на цикличността.

Златният еликсир се получава чрез алхимично построени движения. За разлика от еликсирите, получени в резултат на циркулацията на енергията в тялото в покой, Златният еликсир е свързан с изкуството на преобразуването на тялото в движение. Самото тяло се възприема като незряло злато, което трябва да бъде завършено докрай, за да не бъде податливо на корозия. Освен това, за връзката с Голямата мечка са необходими осем дзин злато, а за тази с Нефритения император – дванадесет дзин злато.

По-подробно...

+Еликсир на Нефритения дракон

Еликсир на Нефритения дракон

Еликсирът на Нефритения  дракон (юлун дзиндан, yulong jindan) е многопластово понятие, което се прилага чрез група формули за движение. Тези двигателни формули съчетават редица геометрични принципи и фигури. Тези фигури, всяка от които обогатява следващата, съставляват изкуството на създаване на Безсмъртно тяло в концентриран вид. Съществуват общо 13 такива фигури. Всяка фигура е свързана с изработването на различни вещества, като всички от тях попадат под една обща формула, засягаща взаимодействието между живака и оловото (Дракон и Тигър).

Човешката природа ни дава възможност да култивираме висша хармония, която произтича от законите на пропорциите и геометрията, осигуряващи ни най-висшето познание, наричано в даоистката и будистка терминология „брокат“. Така, тринадесетте формули за построяване на тялото могат да се нарекат „Тринадесет къса брокат“. Те се отнасят до законите за движение и неподвижност (или по-скоро засягат съчетаването на двете). Тези закони произтичат от знанието за тринадесетте формули в законите за преминаване от тайци (дуалност) към тайдзи, като към Единното и след това към Безграничното.

По-подробно...

Автор: Дзие Кун (Олег Черне)

INBI Даоистка алхимия

Препоръчваме по темата