Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Еликсир на Съкровената пружина

Еликсир на Съкровената пружина

Еликсирът на Съкровената пружина (дачунтян дзиндан, dachuntian jindan) е еликсир на съкровището на духа. Събиране, съхраняване, съединяване и сливане – така може да се опише процесът на получаване на еликсира на Съкровената пружина. И макар подобно описание да важи за получаването на всички еликсири, в този случай става дума за особено усилие.

Обикновено получаването на първата част от еликсира води до състояние на блаженство, което поражда състояние на покой. Блаженството се отнася към категорията ци, докато за нас важно е движението на дзин, което дава възможност за постигане на по-голяма дълбочина. Процесът е подобен на работата с лунните домове, където важно е не фиксирането на състоянието, а получаването на сияние.

За да получим този еликсир, трябва да имаме вече еликсира на Летящите гъби. Като цяло, получаването на този еликсир е уникално практическо изкуство, което обхваща четири метода. Усвояването на тези четири метода води до усещане за лекота в тялото и оказва влияние върху продължителността на живота. Еликсирът на Съкровената пружина на практика води до създаването на ново тяло.

Практическото изкуство на получаване на еликсира на Съкровената пружина води до специфична минерализация на мозъка и спомага за дълбокото проникване и по-доброто съхраняване на енергията. Достатъчно е да поработим малко върху получаването на този еликсир, за да усетим как дзин се акумулира и се достига вътрешно съединение и взаимопораждане.

Всички еликсири на вътрешната алхимия >>>

Автор: Дзие Кун (Олег Черне)

INBI Даоистка алхимия

Препоръчваме по темата