Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Еликсир на Жълтия император

Еликсир на Жълтия император

Свободата е персонално понятие със собствена геометрия, основана на целостта. Едва след като сме сформирали вътре в себе си и постигнали чрез претопяване целостта, ние можем да говорим за постигане на свобода, преди всичко в изкуството на култивиране на жълтото и бялото.

Дзие Кун

 

Еликсирът на Жълтия император (хуанди дзиндан, huangdi jindan), или еликсирът на Петте минерала е резултат от практическо усилие, чрез което се постига нагряване и дестилация. Особено важна роля тук играе създаването на цинобърния прах. Като цяло, в основата на това стои отделянето на живак. Създаването на еликсира води до сливане на жълтото и бялото, което се асоциира със създаването на зародиша на безсмъртието. Този етап е предшестван от работа върху управлението на живака. Дори най-елементарната работа върху този еликсир може да доведе до радикална промяна в движението.

Да получиш еликсира на Жълтия император означава да получиш отвара от най-високо ниво, сплав от пет минерала. Този процес се отнася преди всичко към работата в покой, макар че изначалната му същност е толкова важна, че еликсирът играе важна роля и в движение.

Петте минерала са изначалната същност на Петте пространства, които оказват най-голямо въздействие върху природата на човешкото тяло. Тук редът зависи от пренаталността на отделния човек. Ето защо освен създаването на еликсира, за нас е важно да вземем предвид и алхимичния ред.

  1. Условия за алхимична работа. Алхимичен ред.

Изхожда от условието за трите слоя (трислойност). Реалгар.

  1. Менталност. Живачни условия.

Живакът е свързан с менталността, онова, което тя обединява. Алхимичното съзнание може да се прояви единствено в Живачно тяло. Менталността в цинобърното поле се отличава от менталността на главния мозък и напомня до известна степен изкуствения интелект (от гледна точка на структурата). Магнетит – играе важна роля от гледна точка на събраността, съединение от магнезий, калций и сяра.

  1. Структуриране. Получаване на вътрешна форма.

Малахит или мед.

  1. Насоченост. Ос. Въртене.

При този процес се задава въртенето в желаната посока, което включва и алхимична комбинация – въртене на изток и въртене на запад. Напрежение, което заменя дишането. Арсенолит – оксид на арсена и женско жълто (аурипигмент цихуан, Ci Huang). От гледна точка на функцията се асоциира с алуминия и стипцата. Свързва се с култивирането на оста според принципа на металите. 

  1. Формиране на червения цинобър.

Създаване на условията за насищане с енергийно дишане. Образуване на минерали на силиций, желязо и сяра (съзнание, структура, допълнително напълване). Когато това се случи, тялото не зависи от външни влияния (няма магнитно поле). Също така не зависи от външното дишане. В резултат на това се образува цинобърен прах (всичко е съединено).

 

Всички еликсири на вътрешната алхимия >>>

Автор: Дзие Кун (Олег Черне)

INBI Даоистка алхимия

Препоръчваме по темата