Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Одушевен еликсир

Одушевен еликсир

Одушевеният еликсир (дунхуа дзиндан (donghua jindan)) е вид еликсир, който се образува вътре в тялото. Той съчетава природата на енергиите дзин и шън. Понятието „одушевен еликсир“, произтича от разбирането на духа като съд, който може да взаимодейства с енергията на Небето и Земята.

Подхранването с одушевения еликсир символизира прехвърлянето на опората от физическото към енергийното тяло, т.е. към тяло, което не може да бъде разрушено от временни процеси. Овладяването на този процес се определя като „обяздването на дракон“, а самият процес е ключ за разбирането на всички методи за получаване на алхимични еликсири в движение.

Изключително опасно е при получаването на одушевения еликсир да не вярваш в него. Макар че няма собствено съзнание, еликсирът реагира на мислите ни. Липсата на достатъчно умствено усилие при получаването на еликсира също е равносилна на липса на вяра. Дори след като получи одушевения еликсир, съзнанието ни може лесно да го разруши. Той изисква правилна настройка и възпитание.

Ето защо еликсирът се нарича още одушевен амулет – той изисква умението да взаимодействаме с него. Това умение ще доведе до постоянство в удържането на одушевения еликсир, което ще го превърне в душевен киновар, т.е. така той ще достигне до определено ниво на минерализация и кристализация. Най-високото ниво на минерализация се нарича „кристализация на Великата чистота“. Кристализацията на Великата чистота на одушевения еликсир пречиства всички девет съда, а този, който я е постигнал се превръща в съвършен човек.

Всички еликсири на вътрешната алхимия >>>

Автор: Дзие Кун (Олег Черне)

INBI Даоистка алхимия

Препоръчваме по темата