Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Еликсир на Нефритената тръба

Еликсир на Нефритената тръба

Еликсирът на Нефритената тръба (Нефритената ос) (юуху дзиндан, yuhu jindan) представлява тръбичка. Този еликсир поражда звучене, което създава съд с формата на тиква. Тази тиква е всъщност Нефритената пещ (пещта Кун), която играе важна роля за получаването на еликсира на Нефритената тръба и за достигането на дълголетие.

Самата тръба е съставена от осем стъпки, като именно стъпката Кун е най-важна сред тях. Тя оказва влияние върху всички стъпки. Последната стига до темето и се асоциира с триграмата Цян. При съединяването на стъпките се образува отвор, чрез което се създава звука, необходим за кристализирането на духа и получаването на цинобър.

В същото време се създава и великото обединяване на проявленията на цинобъра на Осемте есенции или Осемте триграми. За да се получи еликсира на Нефритената тръба, е необходим още амулетът на Осемте триграми, чрез който се създава олово. На алхимичен език това означава да се смесят следните съставки: слюда, червена глина, сяра, червена желязна руда, малахит, калций и оцет – всичко се смесва и се поставя в нефритена тръба. Това позволява на мъжете да уловят мъжката есенция дзин, а на жените – женската. Така се получава живак или сгъстена ци.

За да може силата да навлезе в съда, първо трябва да построим природата Цян (амулет), природата Кун (шестте нива на тялото), природата Джън (способността да овладеем вътрешното отваряне), природата Ген (способността да удържаме връзката с Небето), трябва да поддържаме огъня Ли, да се изпълним с парите Кан и да разберем Сун (недостига долу) и Дуй (недостига горе).

Еликсирът на Нефритената тръба помага да се запълнят всички цинобърни полета, да се поддържа постоянният огън в долната част и да се култивира духовността. В резултат на това нефритената тръбичка не само култивира, но и защитава духа.

Всички еликсири на вътрешната алхимия >>>

Автор: Дзие Кун (Олег Черне)

INBI Даоистка алхимия

Препоръчваме по темата