Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Еликсир на Истинното единство

Еликсир на Истинното единство

Движението, при което усилията се запазват и удържат в необходимите зони, се възприема като претопяването на злато и цинобър. Това е всъщност пътят на златото и цинобъра (даодзин-джуша, Dao Jin Zhu Sha), или пътят към еликсира на Истинното единство (датун дзиндан, datong jindan).

Пътят на златото и цинобъра създава условия за изработването на алхимичен еликсир. Само онзи, който следва тази практика, може да се счита за алхимичен адепт и носител на природата на алхимичния път.

Този еликсир се нарича още удански, тъй като използва формулата за събиране на усилията, изработена именно от школата на Истинното единство (уданското направление в даоистката традиция).

Еликсирът действа съгласно петте плана на съществуване на пространството, като доставя алхимичните съставки до цинобърните полета, наричани „питие на безсмъртието“. Тези съставки се възприемат като семето на енергията дзин, от което се създава и алхимичното злато, което поражда сиянието на есенцията.

Това сияние ни нагрява и ние получаваме алхимично злато. Когато се създадат условия за усвояването на това алхимично злато, казваме, че е получен цинобър. Пътят на златото и цинобъра е всъщност приемането на Златния разтвор и създаването на дестилиран цинобър, което дава възможност есенцията да бъде усвоена.

Всички еликсири на вътрешната алхимия >>>

Автор: Дзие Кун (Олег Черне)

INBI Даоистка алхимия

Препоръчваме по темата