Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Златен еликсир

Златен еликсир

Получаването на Златния еликсир (дзиндан, jindan), или Златната есенция, е специфичен процес в даоистката алхимия, свързан с трите цинобърни полета. След като бъде получен еликсирът, той трябва да бъде абсорбиран от тялото, като за целта е добре да се използва практика в движение. Това означава, че Златният еликсир се получава благодарение на Тялото на движението, а резултатът тук зависи от това доколко разбираме природата на цикличността.

Златният еликсир се получава чрез алхимично построени движения. За разлика от еликсирите, получени в резултат на циркулацията на енергията в тялото в покой, Златният еликсир е свързан с изкуството на преобразуването на тялото в движение. Самото тяло се възприема като незряло злато, което трябва да бъде завършено докрай, за да не бъде податливо на корозия. Освен това, за връзката с Голямата мечка са необходими осем дзин злато, а за тази с Нефритения император – дванадесет дзин злато.

Познанието на Златния еликсир ще даде възможност на практикуващия да не се отделя от хорските дела. Духовната основа тук стъпва върху идеята за грънчарското колело, при което движението се превръща във форма. А вратата на жизнеността познава нефритеното семе. Самите движения са важни най-вече от гледна точка на възможността да се абсорбира Духовният разтвор в Златното езеро (костния мозък), а Скъпоценните камъни – в цинобърните полета. Златният еликсир ни дава възможност да замесим Небесното тесто в Съкровената пещера (дял от мозъка).

Изкуството на получаването на Златния еликсир се основава на шест формули, чрез които можем да опознаем връзката на телата с имената:

  • Абсорбиране чрез вътрешно вдишване, вдишване на Скъпоценни цветя
  • Абсорбиране чрез вътрешно издишване, издишване на Скъпоценни цветя
  • Концентриране на извора на чиста влага за замесване на цинобър
  • Получаване на указания за разкриване на Лъчезарната светлина
  • Събиране на Единното чрез Тройната светлина
  • Осева пружина, чрез която можем да се издигнем над пренаталния свят

Златният еликсир може да бъде получен, докато тялото е в движение, но действието му е насочено към освобождаване от зависимостта от външното движение. При създаването на този еликсир протича усвояване на секрети и ферменти, което от своя страна изисква познаване на изкуството на вътрешно абсорбиране.

Златният еликсир се събира чрез:

  • Шест формули, всяка с осем съставки
  • Пет формули, всяка с по три съставки
  • Една формула, даваща една съставка
  • Трансформираща формула

Така общо имаме тринадесет формули и шестдесет и четири съставки. Когато получим Златния еликсир, ние не просто постигаме друго тяло, но и получаваме възможността да споделяме истинна енергия с пространството.

Всички еликсири на вътрешната алхимия >>>

Автор: Дзие Кун (Олег Черне)

INBI Даоистка алхимия

Препоръчваме по темата