Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Еликсир на Нефритения дракон

Еликсир на Нефритения дракон

Еликсирът на Нефритения  дракон (юлун дзиндан, yulong jindan) е многопластово понятие, което се прилага чрез група формули за движение. Тези двигателни формули съчетават редица геометрични принципи и фигури. Тези фигури, всяка от които обогатява следващата, съставляват изкуството на създаване на Безсмъртно тяло в концентриран вид. Съществуват общо 13 такива фигури. Всяка фигура е свързана с изработването на различни вещества, като всички от тях попадат под една обща формула, засягаща взаимодействието между живака и оловото (Дракон и Тигър).

Човешката природа ни дава възможност да култивираме висша хармония, която произтича от законите на пропорциите и геометрията, осигуряващи ни най-висшето познание, наричано в даоистката и будистка терминология „брокат“. Така, тринадесетте формули за построяване на тялото могат да се нарекат „Тринадесет къса брокат“. Те се отнасят до законите за движение и неподвижност (или по-скоро засягат съчетаването на двете). Тези закони произтичат от знанието за тринадесетте формули в законите за преминаване от тайци (дуалност) към тайдзи, като към Единното и след това към Безграничното.

Тези закони произтичат от знанието за тринадесетте формули в законите за преминаване от тайци (дуалност) към тайдзи, като към Единното и след това към Безграничното.

Китайските йероглифи, с които се изписва „тайдзи цюан“, се превеждат и като „Върховна пределна сила“. Идеята за Върховния предел често се асоциира с китайската концепция за Ин и Ян и представата, че във всичко може да се види динамична двойственост. Силата (или по-буквално, юмрукът) може да се разглежда тук като средство или начин за достигане на тази Върхово-пределна дисциплина.

Построяването на геометрията на тялото следва специфичен архитектурен замисъл, не става дума просто за среда, която може да бъде разделяна на секции. Тази древна система вероятно е създадена още от безсмъртните даоисти Чен Туан и Лю Дунбин, а бива дооформена от Джан Санфън. Тринадесетте формули не само определят пътя на Небесата и установяват пътя на Земята, но и полагат основите на пътя на човека. Преобразувайте ръцете и краката си, изпълнете тялото си с Брокатна енергия и ще опознаете средния път на тайдзи, който ще ви движи изотвътре.

Пътят на тринадесетте формули в практиката тайдзи цюан никога не прекрачва предела на пропорциите, независимо каква е ориентацията на тялото ви – дали е вертикално или наклонено, вляво или вдясно, дали се движи бързо или бавно. Изключително важен е контролът върху положението, тъй като то играе ролята на генератор и трансформатор, като от ключово значение е постоянната циркулация на енергията.

Много хора знаят как да практикуват от гледна точка на енергията ци, важно обаче е практиката да се изпълнява съобразно средата, енергията дзин или геометрията. Затова трябва не просто да повтаряме движенията и позите, а да разбираме как можем да проникнем в тях. А това е достъпно единствено за съсредоточеното съзнание. Неконтролируемата енергия е не просто безсмислена, тя вреди (както, впрочем, и управлението, лишено от енергия, което не може да достигне достатъчно дълбоко). Енергията вътре в нас трябва да следва вътрешния ни модел, а за това е необходима геометрията. Едно е да разбираш теорията – от едно следва две, от две – три, друго е да осъществиш тази теория на практика.

Развиването на геометрията на тялото и особено геометрията на движението изисква внимателно и последователно практикуване. Първо трябва да изучим петте формули, характерни за геометрията. След това осемте формули на алхимията. Първите пет формули като цяло се опират на природата ци и затова се наричат Земя. Следващите шест формули се опират на природата шън и се наричат Небе, а останалите две отговарят на природата дзин или природата на Съвършения човек.

Всичко това вкупом съставя метода на енергийните пропорции. Така идеите на тай дзи съществуват в неразривна връзка с учението за геометрията, без което е невъзможно да се постигне истинско задълбочаване и проникване. И ведно с алхимичните знания, те създават надеждно учение за култивирането на еликсира на Нефритения дракон.

Всички еликсири на вътрешната алхимия >>>

Автор: Дзие Кун (Олег Черне)

INBI Даоистка алхимия

Препоръчваме по темата