Shop-user website Oleg TCHerne Shop-cart website Oleg TCHerne

Еликсир на Белия тигър

Еликсир на Белия тигър

Цветен еликсир е събирателно понятие, което обхваща пет вида еликсири. Основната разлика между тези пет еликсира е базовата съставка в процеса на претопяване.

Белият цветен еликсир, или еликсира на Белия тигър (байху дзиндан (baihu jindan)) има за цел да неутрализира влиянието на енергията По (Po, 魄 – души, чиято дейност се отнася към земния план) и да активира енергията Хун (Hun, 魂 – души, които се свързват с небето). Той принадлежи към класа еликсири, които се използват за постигане на дълголетие и безсмъртие.

Този еликсир дава възможност да разберем природата на Ин и Ян, на Земята, четирите сезона и петте елемента. Еликсирът на Белия тигър е просто есенция, която няма форма, но се характеризира с безкрайна дълбочина. Силата му идва от неговата безформеност. Той поражда поток, който го изпълва, без да го препълва. Той може да се свива и вдълбочава, да бъде податлив и да става твърд. Еликсирът на Белия тигър приема и тъмното (Ин), и светлото (Ян), като изявява трите пробуждания. Той е важен за постоянството, тъй като единствено в него се пораждат необходимите качества за събирането, съхраняването и акумулирането на енергията, с което се обогатява и подхранва човешкия дух.

Действие на Питателния еликсир

  • Дава възможност за опознаване на алхимията в дълбочина
  • Създава необходимите условия за трансформиране на тялото
  • Дава възможност за работа върху съхраняването, така че да се движим напред, укрепвайки духа си
  • Подпомага движението, стабилността и безкрайното въртене
  • Подпомага хармонизирането на Ин и Ян
  • Регулира времето
  • Привежда петте елемента в равновесие
  • Създава влага за образуване на цинобърно поле
  • Подхранва и укрепва цинобъра
  • Благодарение на него енергията спира да се руши и умира (деветте крадци спират да действат)

Първоначално еликсирът е неясен и размит, и за да откликне в своята безформеност, трябва да бъде научен да се сгъва и разгъва, свива и разпуска. С овладяването на този процес идва разбирането на това колко неизчерпаем и дълбок е еликсирът. Най-трудният аспект от претопяването на Подхранващия еликсир е да се постигне претопяване на метала (да се постигне контрол върху напрежението).

Всички еликсири на вътрешната алхимия >>>

Автор: Дзие Кун (Олег Черне)

INBI Даоистка алхимия

Препоръчваме по темата